UİSTAN ODEN. MƏNƏ HƏKİM VERİN

auden

Mənə həkim verin – yağlı kəkliyə
Bənzəsin: qız gödək, dalısa yekə.

Əlləri incədir, sümüyü iri,

Yoxdur mənə qarşı sərt tələbləri,

Deməz ki, ziyanlı vərdişi atım

Nə pis vərdişim var, deməz tərk elə,
Böhran anı köks ötürməz belə.

Qığılcım parıldar gözündə birdən,

Gözümün içinə deyər: ölürsən.

ingiliscədən tərcümə

29-05. 2022, Samara

+++++

 W H Auden

Give me a doctor

Give me a doctor partridge-plump,
Short in the leg and broad in the rump,
An endomorph with gentle hands
Who’ll never make absurd demands
That I abandon all my vices
Nor pull a long face in a crisis,
But with a twinkle in his eye
Will tell me that I have to die.