UİSTAN ODEN. BURDA MÜHARİBƏ SADƏDİR

(Çin sonetlərindən)

Burda monument kimi müharibə sadədir,

Elə telefon özü adamlarla danışar.

Kim hardadır — bayraqlar göstərir xəritədə,

Bir oğlan süd gətirir kasalarda. Plan var

 — 

O kəslərə ki, daim yaşar ölüm dəhşəti,

Nə qədər içə onlar, yenə də yanğı gələr.

İtə bilər hər biri, qəlbdə arvad xiffəti,

İdeya deyil onlar, hər biri ölə bilər.

 —

İnsan ölür, ideya düz ola bilər hərçənd,

Görürük minlərlə üz canlanır necə birdən,
Bir yalana olub bənd:

 —

O yerləri xəritə göstərir həqiqətən,

Orda həyat şər və kin.

Daxau; Nankinq.

 

ingiliscədən tərcümə

30. 05. 2022, Samara

QEYDLƏR

Daxau — Üçüncü Reyxin ilk həbs düşərgələrindən biri

Nankin – Nankində dinc əhalinin yapon ordusu tərəfindn kütlə  qırğına məruz qalıb

 ++++++++++++++++

W H Auden

Here War Is Simple

 

Here war is simple like a monument:

A telephone is speaking to a man;

Flags on a map assert that troops were sent;

A boy brings milk in bowls. There is a plan

For living men in terror of their lives,

Who thirst at nine who were to thirst at noon,

And can be lost and are, and miss their wives,

And, unlike an idea, can die too soon.

 

But ideas can be true although men die,

And we can watch a thousand faces

Made active by one lie:

 

And maps can really point to places

Where life is evil now:

Nanking; Dachau.