AH, SEVGİ ŞEİRLƏRİ…

2021 лето

Ah, nə ola ki, gələ,

Mənə elə bir ilham,

Qələmi alıb ələ,

Sevgidən şeir yazam.

 —

Yatmayam uzun gecə,

Yazam şam işığıyla,

İsladam neçə-neçə

Vərəqi göz yaşıyla.

 —

Ya qoşma Vaqif sayaq,
Ya Füzuıi tək qəzəl.

Vəzni taraz, cağbacağ,
Qafiyələri gözəl.

 

Yazam “kirprikləri ox”,

“Bel nazik, sinə meydan”,

Yazam iztirabım çox,
“Usanmışam canımdan”.

 — 

Sübh çağı şeir bitə,
Nöqtəsini qoyam mən.

Son bənddə ya beytdə,
Təxəllüsüm də hökmən.

 — 

Dərhal xəbər tutalar,
Şeirdən xanəndələr.

Alim Qasımov hətta,
Neçə adam göndərə.
 

Toylarda, AzTv-də,
Oxuna həftəbaşı,

Eşidib neçə evdə,
Axıdalar göz yaşı…

 —

Ah, nə ola bir anlıq,
Tanrımın qüdrətiylə,
Qayıdaydı cavanlıq —

Bəsimdir bu an elə.

 —

Ötəri bir baxışdan,
Yenə də diksinəydim.
Mənə bu baxış o an,
Heç yönəlməsəydi də…

 —

Nə qoşma, qəzəl nə də,
Yazardım o baxışdan.

Əzizlər, gəzdirərdim,
Ürəyimin başında…

 28. 07. 2022, Samara