“HƏR SƏHƏR-AXŞAM KAPİTAN MAL SAĞIR…”

2021 лето

Ah, nə gözəl, gəzməli yerdir bura!

Nəşə dolur qəlbinə baxsan hara.

 —

Ah, nə qəşəngdir, nə yaşıldır yamac,

Kölgəli ya meyvəlidir hər ağac.

 —

Fasiləsizsdir çıxışı quşların,

Möcüzədir səsləri ölmüşlərin.

 —

Ah, necə də görməli yerdir bura,
Bax, daraşıb göy çəmənə mal-qara.

 —

Çoxdu qoyun, həm iribuynuzlular,
Ermənidən qalma donuzlar da var.

 —

Puddan ağır bəlkə qoçun quyruğu

Eşqi coşur, yox dayanıb durduğu.

 —

Saz dəyənək əldə, yorulmur gizir,
Düzdə, yamacda gecə-gündüz gəzir.

— 

Mal-qaranı hərdən elə haylayır,
Qorxu düşür  canlarına hayların.

— 

Eşq ilə heyvan otarır qəhrəman,
Razıdır ondan general hər zaman.

 —

Vaxtaşırı təqdim edir ordenə,
Başla  ayaq da verir hərdən ona.

 —

Ah, nə gözəl, ah, nə qəşəng hissədir!

Fıştırıq əsgər özünü hiss edir!

 —

Təlimi çoxdan unudub leytenant,
Mürgü vurur minaatan, avtomat.

 —

Hər səhər-axşam kapitan mal sağır,

Yaxşı sağır, olsa da bu iş ağır.


Zəhməti polkovnikin də az deyil,

Hər donuzu şəxsən özü yemləyir.

 —

Razıdır işdən general yüz faiz,
Pul gətirir çoxlu xüsusən donuz…

 —

Ah, nə gözəldir, nə qəşəngdir Vətən!

Gübrələnib qanla yamac, həm çəmən!

 —

Ah, nə gözəl burda çiçəklər bitir,
Qan qoxusu versə də hərçənd ətir…

 —

Ah, nə gözəl, görməli yerdir bura!
Həndəvəri zəbt eləyib mal-qara.

 —

Ermənidən qalma donuzlar da var,

Əsgərim işlər, general yağlanar…

 —

Ah, tutub ətrafı səsi quşların,

Qəlb dağıdır nəğməsi ölmüşlərin…

 

30. 07. 2022, Samara