DAĞÜSTÜ VƏZ — III

2021 лето

 Etməyin heç kəsi mühakimə siz,
Siz də mühakimэ edilməyiniz.

+

Bu gün mühakimə etsəniz necə,

O məhkəmə sizi gözlər eləcə.

+

Özgələrə hansı ölçü tutsanıız,
Ölçüləçəksiniz o ölçüylə siz.

+

Çöpü qardaşının gözündə görən:

Öz gözündə tiri görmürsən nədən?

Tiri öz gözündən, ikiüzlü, sən,
Çıxar ki, gözündən qardaşının da

Görüb çıxarasan çöpü sən onda.

+

Müqəddəs sayılan, olan nə varsa,
İtlərə atmayın, donuzlarasa.
Mirvari tökməyin – tapdalayarlar,
Sizi dağıdarlar qayıdıb onlar.

+

Diləyin – verilər istədiyiniz,

Əgər axtarsanız – taparsınız siz.

Döysəniz – qapını açarlar, zira,

Döyənə açırlar, tapır axtaran.

+

Varmı aranızda elə bir insan,
Oğlu ondan çörək istəyən zaman,

Ovcuna daş qoyar? Ya balıq əgər

İstəsə, bir ilan götürüb verər?

+

Kinli olsanız da, siz, beləliklə,
Övladlarınıza istədikləri,
Neməti verirsiz; şübhə yox onda,
Beləcə, əlbəttə, Göy Atanız da,
Nemətlər verəcək istəyənlərə.
+

Ədalətli rəftar başqalarınndan,

İstəyən kəs özü gərək hər zaman,
Elə rəftar edə başqalarıyla —

Qanundur, nəbilər deyib həm belə.

+

Dar qapıdan girin, bilin ki, məhvə

Aparan qapılar gendir həmişə,

Belə qapılardan çoxları gedər.

Həyata açılan  qapılarsa dar,

Yolları ensizdir; buna görə də,
Onları dünyada az insan tapar.

+

Tanıyın yalançı peyğəmbərləri:

Qoyun dərisində gələrlər onlar,

İçdə quduz qurddur ancaq hər biri.

+

Onlar tanınarlar meyvələriylə

Üzümmü yığırlar onlar göyəmdən,

Ya qanqaıl kolundan əncir dərirlər?

+

Yaxşı ağac verər yaxşı da meyvə,
Ağac bəd olarsa, meyvə də bəddir.

Meyvəsi bəd ağac kəsilməli və

Doğranıb ocağa atılmalıdır.

+

Meyvəsi tanıdar yəni onları.

+

Girə bilmz Səma Ərazisinə,

Mənə hər “İlahi, İlahi” deyən .
Girəcək Atamın İradəsini

Qəbul edən, ona həm boyun əyən.

+

O gün bir çoxları mənə deyərlər:

İlahi! İlahi! Sənin adından,

Qatılmadıqmı biz öndeyərliyə?
Qovan cinləri biz deyildik məgər?

Hər biri o çoxlu məcüzələrin

Tək sənin adınla axı yarandı!

+

Onda mən onlara elərəm elan:

Mən tanımamışam sizi heç zaman.

Məndən uzaq olun, qanun pozanlar!

+

Beləcə mən sizə indi deyəni,

Eşidib onlara əməl edəni,

O ağıllı kəsə bənzədirəm ki,
Möhkəm daş üstündə evini tikir.

Nə qədər yağsa da, daşsa da çaylar,

Tufan olsa da, o ev salamat qalar.

Çünki onun daşdan bünövrəsi var.

+

Kim ki, dediyimə qulaq asaraq,

Əməl eləmirsə sözümə ancaq,

Bənzəyir ağılsız o insana ki,
Evini qumların üstündə tikir.

Yağsa, çaylar daşsa, tufan da əgər,
Qopsa, xarabaya o ev çevrilər.

+

İsa sözlərini bitirən zaman,
Xalqı təlimiylə elədi heyran.

“Heç zaman farisey, ya da ki, mirzə,
O dediklərini deməyib bizə.

Danışır ixtiyar sahibi kimi,

Sanki Tanrı verib ona bu hökmü”.

 

08-09.08. 2022, Samara