FATİHƏYƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Mehriban, bağışlayan
Allahın adı ilə!

Bu ali addır hər an,

Gələn ürəkdən dilə.

 +

Ucadan uca Tanrı,

Əlçatmazdadır yeri.

Var edən yoxluqları,
Yaradan aləmləri.

 +

Divan günündə hakim,
Səcdə qılırıq sənə.

Həyat fəna, biz –heçkim,

Möhtacıq köməyinə.

 +

Möminlərin rəhbəri-

Düz yolla bizi apar.

Lütfünə layiqlərin,

İziylə bizi apar.

 +

Fəqət yol azanların,

Sənin qəzəbinə ya
Gələnlərinsə, Tanrı,
Yoluna bizi qoyma.


16.08. 2022, Samara