MƏSƏD SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

 Əlləri qurusun Əbu Ləhəbin!
Məhvi özünün də yetişər yəqin!

Malından, qazanıb topladığından,
Fayda görməyəcək bu rəzil insan.

Alovlanan odda yanacaq hökmən,
Arvadı olacaq odun gətirən.

Boynunda ciyəsi xurma lifindən.

18. 08. 2022, Samara