ƏL KÖVSƏR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

108_sura_kausar

Kövsər, bolluq verdik sənə doğrudan,

Rəbbinə dua et və qurban da kəs.

Kəskdir kim sənə nifrət edirsə.

13. 09. 2022, Samara