ƏL ĞARİƏT SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

Sarsıdan… Görəsən nədir sarsıdan?

Onu anlayarmı, dərk edərmisən?

Bu həmin gündür ki, bənzər adamlar,
Pənrən-pərən  düşən kəpənəklərə.

Dağlarsa didilmiş yun kimi olar.
Kimin tərəzisi ağır gələrsə,

Bəxtəvər keçəçəcək onun həyatı.

Kimin yüngül olsa müvazinəti,
Cəhənnəmin dibi ona anadır.
Nə dərk edərsən ki, axı bu nədir.
Yandıraraq külə o döndərəndir.

 

14. 09. 2022, Samara