ƏL İNFİTAR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

82_sura_infitar

Səma parçalanıb dağılan zaman,
Ulduzlar qoparaq səpilən zaman 

Dəryalar daşaraq birləşən zaman,

Qəbirlər çevrilib açılan zaman

Hər kəs bilər nələr elədiyini

Həm də bəlli olar eləmədiyi

Ey insan! De, nədir axı çaşdıran,

Yayındıran səni Rəbbi-kərimdən?

Ölçüylə, nizamla yaratmış səni,

Verib, hansı surət istəmişdisə

Yalan sayırsınız siz qiyaməti

Axı üstünüzdə keşikçilər var!

Düz və təmizdirlər yazılarında,
Onlara bəllidir əməlləriniz.

Bəli, düzəməllər həzz alacaqlar!

Yeri cəhənnəmdir bədəməllərin!

Qiyamət günündə yanarlar orda.

Yayına bilməzlər bu oddan onlar.

Necə dərk edərsən Din günü nədir?

Heç kəsə kimsədən yox o gün kömək,

Və yalnız Allahdır əmr verənsə!

18.09. 2022, Samara