PROFESSOR HƏBİB ZƏRBƏLİYEVİN DOĞUM GÜNÜNƏ

HƏBİB ZƏRBƏLİYEV

Ad çıxardın sən uşaqkən hələ Salyanda, Həbib!
Sevdi minlər səsini  sonra da Şirvanda, Həbib!

 +

Tərk edib musiqini dilçilyə meyl elədin,

Tanrının vergisi varmış, deməli, canda, Həbib!

 +

Bitirib əzm ilə  Piterdə universiteti,

Elmdə şan da qazandın sən az zamanda, Həbib!

 +

Səy və zəhmətlə açıb xalqa İndoneziyanı,
Dilini yaydın onun Azəribaycanda, Həbib!

 

Çox səfərlər elədin həmçinin avropalara,

Dərsinin feyzini daddı sivil insan da, Həbib!

 +

Sənətə, elmə və tədrisə həvəs səndə ki, var,

Çox çətin ki, tapıla indi min cavanda, Həbib!

 +

Yenə bir gün yolumuz bəlkə də Salyana düşər,
Oturub çay içərik bir sərin eyvanda, Həbib!

 

23.09. 2022, Samara