QURAN ŞEİRLƏRİ: YARDIM VƏ SƏLƏM. 30; 38-39

CEHF 30

Haqqı olanları ver yaxınlara,

Həmçinin kasıba, yolçuya da ver.

Allahın vəchini axtaranlara,
Bu, xeyir gətirər, edər bəxtəvər.

 +

Artırmaq istəyib malıyla xalqın,

Sələmə versəninz indi nə qədər,

Bilin ki, yanında artmaz Allahın.

Allahın vəchinə ümidlə əgər,

Kim zəkat verərsə, o, qat-qat artar.

 

28. 09. 2022, Samara