“AH, YENƏ BAŞLANDI YAĞIŞ MÖVSÜMÜ…”

  U LENİ. KİNO       

leytenant kəndçimiz Hüseyn Bədəlova

 

Ah, yenə başlandı yağış mövsümü,

Hey yağır andır bir ara vermədən.

 +

Gözlə görünmür giləsi, damlası,
Şırnaq ilə sanki axır vedrədən.

 +

Rəngi haçandır ki, açılmır göyün,

Qeyz ilə buz tək suları əndərir.

 +

Çox küçədə göl yaranıbdır dərin,

Var hünərin – keç dizəcən girmədən.

 +

Çətrini dartıb çevirər tərsinə,

Tərs külək əssə, gedəni büdrədər.

 +

Ah, bu yağışlar şəhərə neyləyər? –

Leysan özü burda bir əyləncədir.

 +

Gör nə qədər indi igid soydaşım,
Postda durubdur, ya da səngərdədir!..

 

29. 09. 2022, Samara