QURAN ŞEİRLƏRİ: YAXŞI VƏ PİS. 41; 34-35

сура 41

Bərabər deyildir yaxşı ilə pis

Yaxşıya güvənib pisi rədd elə.

Elədə səninlə düşmən olan kəs,
Ən yaxın dostuna yəqin çevrilər.

 +

Buna yetər ancaq səbr eləyənlər,
Kim ki, bu dünyaya gəlib bəxtəvər.

29.09. 2022, Samara

Реклама