QURAN ŞEİRLƏRİ: VALİDEYNƏ HÖRMƏT. 46; 15

сура 46 аят 15

İnsana buyurduq valideyninə

Gözəl münasibət gərək bəsləsin.

Bətnində əzabla daşıyır ana,
Sonra doğmağı da əzablı, çətin.

Süddən ayırınca otuz ay çəkir.
Yetkin qırx yaşına çatır elə ki,

Deyir: “Sövq et, Tanrı, mənim qəlbimi
Valideynimə də, mənə də sonra,
Sənin yetirdiyin nemətə görə,
Minnətdarlıq duyum axıra kimi.

Xeyir işlər görüm sənə xoş olan,
Lütfünü əskiltmə sən də nəslimə,

Sənə üz tuturam, həqir müsliməm”.

01.10. 2022, Samara

 

Реклама