UİLYAM ŞEKSPİR. 68-Cİ SONET

Sonnet_68_1609.jpg

                     Thus is his cheek the map of days outworn…

Onun üzündəki zaman başqadır —

Gözəllik gül ömrü yaşardı onda.                                               

Yapma yaraşıqlar yaranmamışdı,

Yoxdu bər-bəzəklə  üz yaradan da.

 

Qızılı saçları ölən gözəlin

Torpağa gedərdi, kəsilir indi,

Ayrı baş onlarla yenə bəzənir,

Kiməsə ölənin teli sevincdir.

 

Ondasa görünür ötən xoş zaman,

Hər şey bəzəksizdi, doğru, əsildi.

Yayı yaratmırlar saxta yaşıldan,
Gözəldə heç nə yox köhnə əsirdən.

                     

                           Yaşar bu gözəllik bir nümunə tək,

                           Əsili saxtadan ayıra bilək.

İngiliscədən tərcümə

24.02.2018

Samara

Реклама

    UİLYAM ŞEKSPİR. 8-Cİ SONET

shakespear

                                                    Music to hear, why hear’st thou music sadly? 

Özün musiqisən, musiqi niyə,

Səndə qəm oyadır? Özün sevincsən,

Sevirsən qəm-qüssə gətirən şeyi,

Sevirsən sən özün öz işgəncəni.

 

Sən gözəl köklənmiş səslərin nədən,

Nikah vəhdətiylə sinirlənirsən?

Boşdur bu həmahəng birlik içində,

Yəqin anlayırsan, səsinin yeri.

 

Simlər ailəyə, eşit, bənzəyir,

Bir himlə titrəyib verər səs-səsə.

Ata, xoşbəxt ana, övlad elə bil,

Üçü bir nəğməylə gələr həvəsə.

 

                Sözsüz də mənası nəğmənin aydın:

                 Səsin eşidilməz, yoxsa övladın.

İngiliscədən tərcümə

17.12.2017

Samara

ANNA AXMATOVA. «BEATRİÇE DANTE TƏK…»

AKHMATOVA.jpg                                                 

ANNA AXMATOVA

               EPİQRAM

                           Могла ли Биче словно Дант творить…              

 

Beatriçe Dante tək yarada bilərdimi,

Eşqin tərənnümünə qadirdimi Laura?

Mən oldum qadınlara danışmağı öyrədən…

İlahi, indi necə susdurum mən onları!

1958

Ruscadan tərcümə

02.11.17

Samara

BU ENDƏ DEYİLDİ VOLQA QABAQLAR…

“Bu endə deyildi Volqa qabaqlar,

Eni ən uzağı beş yüz metrdi.

Bu gördüyün kimi deyildi axar,

Volqa güllə kimi axıb gedirdi”.

 

Neçə saata bir durnabalığı,

Tutub dönüb qoca, qanı qaradır.

Köhnə baydarkanı çəkib qırağa,
Bayaqdan içini silib qurudur.

 

Dişləri qayırma, üzü qırışlı,

Səksənə yaxındır yaşı bəlkə də.

Şəffaf baxışlıdır, çevik yerişli,

Volqada baydarka hələ çəkir də.

 

“Brejnev vaxtında, indi bilirik,

Kommunizm olub həyat o zaman

Benzinin bir litri yeddicə qəpik…”

Deyir və xaç çəkir: “Eləydi, inan…”

 

Dartınır, uzanır dar bucaqlara,

Axtarır yayınıb qalan damlanı,
Sürtür avarları ovuclarıyla,

Gün altda parlayır aliminuum.

 

“O vaxtkı balıqlar hanı Volqada,

Axar yox, üstəlik zəhərlədilər…”

Söyür Yeltsini də, Qorbaçovu da,

Putini nədənsə gətirmir dilə…

 

Quruyar, bükülüb qayıq bağlanar

Belə qayğı ilə yaşar əbədi.

İnsanının özü içi belə saxlana –

Nə sudan çatlayar, nə pas çürüdər…

 

20-21.09.2017

Samara

 

ЭЙНУЛЛА ФАТУЛЛАЕВ: ПАПА, МАМА, ДЕРЖИТЕ МЕНЯ, А ТО ПОЕДУ В КАРАБАХ ВОЕВАТЬ…

eynullafatullayev.jpeg

На вечере, посвященном памяти Чингиза Мустафаева, выступил и Эйнулла Фатуллаев, который сделал два заявления

  1. Он вот-вот завершит эссе, посвященное Чингизу Мустафаеву.
  2. Во-вторых, когда ему было 15 лет, по призыву Чингиза Мустафаева рвался воевать в Карабахе, но, увы, родители его удержали…

Думаю, дело близких Чингиза Мустафаева позволять или не позволять Эйнулле Фатуллаеву склонять свое имя вместе с именем погибшего журналиста.

Что касается, второго заявления… Хочется в адрес родителей Эйнуллы Фатуллаева высказать небольшой упрек. Не надо было удерживать Эйнуллу, не надо было…Почему-то думается, что не будь Эйнуллы Фатуллаева, Азербайджан выглядел бы относительно порядочной страной…

HEYVAN ŞƏRHÇİLƏR «QARABAĞ»I «TÜRK KOMANDASI ELAN ETDİLƏR…

Mən talış, ləzgi, udin, tat olsaydım Kopenhagen-Qarabağ oyununun reportajına tüpürərdim, onsuz da tüpürdüm. Niyə “Qarabağ” türk komandasını heyvan şərhçilər “türk” komandası elan edirlər? Bəs Qarabağ uğrunda səngərlərdə ölən ləzgilərin, talışların, tatların komandası deyil? Və əgər onların futbol komandası, teatrı, televiziyası yoxdursa, onlar niyə Azərbaycandan ötrü ölməlidirlər? Və son olaraq: bu heyvan şərhçilər niyə arxayındırlar ki, Qarabağda oynayan azərbaycanlıların hamısının damarlarından saf türk qanı axır?

VAXT VARDI VƏTƏNƏ GEDİRDİM HƏR İL…

Vaxt vardı vətənə gedərdim hər il,

Bu, səfər deyildi, ziyarət idi.

İl tamam olan tək yola düzəlir,
Pulum nəyə çatsa, minib gedirdim.

 

Vətənə gedəndə dəyişirdi il,

Köhnə bitib gedir, təzə gəlirdi.

Sanki hər gedən il ömürdən deyil,

Ölümdən gedirdi – yaş azalırdı.

 

Vətəndə yoluma göz dikən indi,

Anamın şəklidir məzar daşında.

Fəsillər dəyişir, iqlim həmindir,

İllərsə yığılır qalır yaşımda.

 

13-16.08. 2017

Samara

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 9-CU SONET

     UİLYAM ŞEKSPİR

 

      9-CU SONET

         Is it for fear to wet a widow’s eye

        That thou consum’st thyself in single life?

 

Qorxaraq bəlkə dul qəmindən sən,

Yaşayırsan hələ də tək-tənha.

Ah, həyatdan belə sonsuz getsən,

Dul qalar dünya özü, yas saxlar.

 

Dul qalıb dünya özü  yaş axıdar,

Qalmadı səndən olan çünki ona.

Ər gedərsə, onu uşaqlardır,

Xatırladan həmişə dul qadına.

 

Dağıdan, xərcləyən israfçı ki var,

Yenə dünyada qalır xərclədiy.

Ömür gedirsə, gözəllik də solar,

Heç kəsə qıymadınsa – məhv elədin.

 

Özünə kim belə düşmənsə əgər,

Bağlıdır qəlbi onun sevgilərə.
İngilis dilindən tərcümə

17-18.07.17

Samara