Архивы

AİLƏ PORTRETİ

Kimisə ötürürlər, kimsə qarşılanır ya,

Otuz nəfərə yaxın bəlkə sayları olar.

Yarımdairə olub obyektiv qabağında,
Qala divarı kimi qohumlar dayanıblar.

 +

Üç sıradır bu divar, alınmaz, möhtəşəmdir,

Sığınıb bir-birinə durub şəkildəkilər.

Bilməz heç biri qorxu, qaçıb-dağılmaq nədir,

Əli qılınclı gələ, topla ya tankla gələ.

 +

Həvəskar obyektivin önündəki divarda
Üç nəslin monolit tək durub nümayəndəsi.

Uşaq, yeniyetmə var, qarımış arvad da var,
Hər birinin kefikök, üzügülərdir əksi.

 +

Əlli-ayaqlıdırlar, yoxdur azarlıları,
Yox əfəl görünəni, çəliyə söykənəni..

Ailə sevgisiylə bərkiyib sıraları,
Bu sevgidən bərk sement dünyada yoxdur yəni.

 +

Ah, ayrı şeylər də var bu dünyada sevgidən!

Obyektiv qabağağında duranlardan bir nəfər,
Xərçəng xəstəliyilə yaxalanarsa birdən,

Ya başqa bir azardan yatağa düşsə əgər

 +

Çaxnaşma və tərəddüd sıralarda yaranar,
Bəhanə axtarılar baş götürüb qaçmağa.

Portret gözəlsə də, möhtəşəmsə də divar,

Taleyin bir zərbəsi bəs elər onu yıxa.

14. 02. 2023, Samara

«SÜLEYMAN OLAN YERƏ DEYƏRDİM MƏNİ GÖNDƏR…»

    Süleymanın xatirəsinə

Bir əsr ötdü, qardaş —

Gör haçandır  sən gedən!

Elə çoxalıb ki, yaş,

Düzü, utanıram mən…

 + 

Getmirəm daha yurda,

Məmə köçüb gedəndən.

Kənd hələ yadımdadır,

Unudulubdur Vətən.

 +

Avtovağzala çatıb,
Avtobusdan düşərkən,

Məni qarşılasaydın,

Gələrdim yenə bəlkə.

 +

Orda məni axtarır

Bəlkə ölüm mələyi,

Kimsə qalmayıb axı,

Yerimi bilib deyə.

 +

Düşüb qarabaqara,
İzimə, gəlsə əgər,

Süleyman olan yerə,
Deyərəm məni göndər…

 

11.02. 2023, Samara

OLDUĞUM YERİN BİR ADI VAR — «UZAQ»…

мать         

        Anamın xatirəsinə

Anasının başı qarışan zaman,

Gün gedir, uşaqsa yığışmır evə.

Nəfəsi təngiyir, doymur oyundan,

Yeməyin, yatmağın vaxtı keçsə də.

 

Dünya oyunları çəkdi məni də,

Girə də bilmədim, baxıram ancaq.

Qatara gecikdim, batıb gəmim də,

Olduğum yerin bir adı var – “Uzaq”!

 

İndi səsin yatır xatirələrdə,
İl üstə il gəlir, yox çağıranım.

Haçansa ayılıb səsləsən əgər,
Gəlib baş qoyaram sənin yanına…

28.08.17

Samara

 

YATAĞIN YIĞILIB, BOŞDUR OTAĞIN…

         anamın xatirəsinə

 

Yatağın yığılıb, boşdur otağın,

Xatirələrdəsən bir ildir ki sən.

Daha bir adama yox ağırlığın,

Hamıya əzizsən indi, şirinsən.

 

Nə qəlbin, nə canın ağrıyar daha,

Nə suya, çörəyə ehtiyacın var.

Nə gündüz gözlərin baxar yollara,

Nə də səksəkəylə keçən gecən var.

 

Gedib hər azarın xatirələrdə,

Sən əlsiz-ayaqsız qarı deyilsən.

İndi xatirənə hamı gəl deyər,

Yatağın yığılıb, boşdur evinsə…

 

27.08.2016

Samara

QARA BAYRAMIN GƏLİR..

ANAMIN XATİRƏSİNƏ

8

 

Qocanın atılmışı –

Sənə asanmı gəlir?

Səhərin açılmamış,

Qərib axşamın gəlir.

 

Çay-çörəyin gecikir,

Şişir, udulmur tikə,

Süfrənə elə bil ki,

Öd dolu camın gəlir.

 

Gözün yola zillənir,

Sözün öz-özünlədir.

Nə yazan, nə zəng edən,
Nə bir adamın gəlir.

 

Məmə, yaz gəlir yenə,

Qəbrin otla bürünər.

Getdi qara günlərin,

Qara bayramın gəlir.

 

    27.02.2016 Samara

 

 

HƏR YAZIMI BƏYƏNƏN…

HACINIIN XATİRƏSİNƏ

Hər yazımı bəyənən,

Əzbərləyən Hacıydın.

Yazıma “əsər” deyən,

Yeganə oxucuydun.

 

Danışsaydım hər nədən,

Susub qulaq asardın.

Təkcə səndin kəsməyən,

Sözümü yarısında.

 

Təkcə sən məni yekə,

Bir sənətkar sayırdın.

Sənin gözündə bəlkə,

Mən ağıl dəryasıydım.

 

Dünyaya gəlmişlərin,

Ən həqiri indi mən.

Sənin qiymətin imiş,

Məni ucaldan demə.

 

Yoxsan – yox oxuyanım,

Eşidənim yox daha.

Sən yoxsan, ən yaxınım,

Mənə səndən uzaqdır…

 

07.01.2016 Samara