ANNA AXMATOVA. STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİ

AKHMATOVA                             

ANNA AXMATOVA

 

STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİ

 

Onlardı qışqıran: “Yox, Varavvanı,

Bayram şərəfinə azad elə sən!”

Onlardı Sokrata zəhər camını,

Zindan guşəsində verib içirdən.

 

Onların böhtançı ağızlarına,
Elə o camdakı içkidən axa

Zülmü, işgəncəni həzz sayanların,
Yetim qoyanların milyon uşağı.

 

25 noyabr 1962

Ruscadan tərcümə

06.1.17

Samara

Реклама

ANNA AXMATOVA. ZAMAN YÜRÜŞÜ

AKHMATOVA

ANNA AXMATOVA

        DORDLÜKLƏR SİLSİLƏSİ     

  1. ZAMAN YÜRÜŞÜ

                   Что война, что чума – конец им виден скорый…

Hərb olsun ya vəba – yetişir sona,

Oxunmuş kimidir hökmü onların.

Bəs “zaman yürüşü” çoxdan adlanan,

Dəhşətdən bizi kim qoruyar axı?

10 iyun 1951

Komarovo

Ruscadan tərcümə

03.11. 17 Samara

 

ANNA AXMATOVA. «BEATRİÇE DANTE TƏK…»

AKHMATOVA.jpg                                                 

ANNA AXMATOVA

               EPİQRAM

                           Могла ли Биче словно Дант творить…              

 

Beatriçe Dante tək yarada bilərdimi,

Eşqin tərənnümünə qadirdimi Laura?

Mən oldum qadınlara danışmağı öyrədən…

İlahi, indi necə susdurum mən onları!

1958

Ruscadan tərcümə

02.11.17

Samara

ANNA AXMATOVA. REKVİYEM

        ANNA AXMATOVA

REKVİYEM

1935-1940

 

              Nə özgə göylərə sığındım mən,

              Nə mənə qalxan oldu yad qanadı.

              Xalqım hardaydısa bədbəxtlikdən,

              Mən də xalqımla o vaxt ordaydım.

 

              1961

ÖN SÖZ ƏVƏZİ Читать далее

Anna AXMATOVA. GÖZÜNÜ ÜZMƏDİN…

 

                                                 Долгим взглядом твоим истомленная,
                                                    И сама научилась томить.
Gözünü üzmədin – üzüldü bu can,

Özüm də oldum axırda can üzən.

Yaranmışam sənin qabırğandan –

Eləsə sevməyim səni necə mən?

 

Bacı olum sənə — sevimli, əziz,

Beləydi taleyin əzəl yazısı.

Mənsə oldum sənin məkrli, həris,

Və şirindən şirin kölən, kənizin.

 

Fəqət o anda ki, halsız, müti,

Başım düşür o qardan ağ döşünə,

Gör necə şadlanır sənin müdrik,

Ürəyin – doğma yurdumun günəşi!

 

1921

tərc.: mart 1989, Samara

ANNA AXMATOVA. PƏRDƏ YOX İNDİ PƏNCƏRƏMDƏ…

 

Я окошко не завесила…

 

Pərdə yox indi pəncərəmdə mənim,

Elə birbaş otağa boylan sən.

Heç bilirsən niyə könlüm sevinir? –

Məni qoyub gedə bilmirsən.

 

Mənə “qanunpozan” de, incimirəm,

Acığından ələ salıb oynat.

Axı məndim sənin canındakı qəm,

Məndim haram qatan sənin yuxuna.

1916

 

tərc.: 02-04-1989, Ərəbqardaşbəyli

 

 

Anna AXMATOVA. DAHA GƏLMƏZ NƏFƏSİN…

 

Не бывать тебе в живых…

 

Daha gəlməz nəfəsin,

Qalxmazsan qardan

İyirmi səkiz süngü,

Beş güllə yaran.

 

Tikirdim bu sovxanı,

Yar yaraşığı.

Sevir, ah, sevir qanı,

Rus torpağı.

 

1921