Архивы

CEYMS COYS.  İNDİ

 

joyce

At that hour when all things have repose

Ey indi hər kəsin dincələn çağı,

Tək durub gözünü göyə zilləyən,

Bəlkə eşidirsən gecədən gələn,

Arfada çalınan ohu və ahı,

Danı səsləyən.

 

Hamı dincəlirkən tək dayanaraq,

Görünməz arfanın Eşqə gəl deyən,

Şirin səslərini dinləməkdəsən.

Kinli küləyə də qulaq ver ancaq,

Dan ağarınca.

 

Çal, görünməz arfa, səslə Sevgini,

Göydə gəldiyi yol oda bələnər,

Neçə zərif işıq yanar, keçinər,
Havada incə bir musiqi dinir,

Yerdə də elə.

İngiliscədən tərcümə

07.01.2018

Samara

REDYARD KİPLİNQ. «ƏGƏR»

Rudyard_Kipling

REDYARD KİPLİNQ

                                             (1865 – 1936)

                ƏGƏR

                                           If you can keep your head when all about you   

                                           Are losing theirs and blaming it on you,   

                                           If you can trust yourself when all men doubt you, 

                                           But make allowance for their doubting too…   

 

 

Əgər hamı başıni itirsə və nədənsə

Səni də qinayarsa, sən başını saxlasan;

Sən özünə inansan, hamı şübhələnsə də

Bütün şübhələri də amma nəzərə alsan;

Gözləməyi bacarsan yorulmadan əgər sən,

Və min yalan eşidib özün deməsən yalan,

Qəlbində kin olmasa, çoxundan kin də görsən,

Sənə sanballı, aqil deməsə də bir insan;

Sən öz arzularına əsir düşməsən əgər.

Əgər fikirlərini çevirməsən məqsədə.

Qarşılaşıb həyatda Fəlakət və Zəfərlə,

Basılmasan onların əgər ikisinə də.

Dözüb dayana bilsən sənin doğru sözündən

Lotular tor hörəndə sadəlovh insanlara,

Can qoyub qurduqların dağılıb əziləndə

Diz qatlayıb yenidən yığa bilsən onları;

Qoya bilsən başqası dərə yetirdiyini,

Riskə gedib hər şeyi ortaya qoya bilsən,

Uduzaraq nəyin var başlaya bilsən yenə,
İtkilərin heç zaman  dilinə də gəlməsə;

Əgər sən sinirləri, ürək və damarları
Yenə coşdura bilsən həvəs, sevgi sönəndə,

Çarpışsan, qalmasa da içində heç nə ayrı,

Təkcə “Çarpış” deyərək əmr eləyən İradə;

Xalq içində ləyaqət saxlaya bilsən əgər,

Kralla yaxın olub xalqa dal çevirməsən;

Vura bilməsə nə dost sənə, nə düşmən zərər,

Hamı səni sayarsa  ölçü çərçivəsində;

Əgər hər dəqiqədə neçə saniyə varsa

Qədrini bilsən, necə bilir qaçışçı ancaq.

Onda Dünya sənindir və Dünyada nə varsa,

Ən ümdə: oğlum, adın İnsan çağırılacaq!

1895

İngiliscədən tərcümə

26-29.04.2017

Samara

BOB DİLAN. ƏGƏR ÖZ KEFİNƏ İT DOLAŞIRSA…

BOB DİLAN

ƏGƏR ÖZ KEFİNƏ İT DOLAŞIRSA

 

                                                    If Dogs Run Free
Əgər öz kefinə it dolaşırsa,

Biz niyə gəzməyək  düzdə, yoxuşda.

Simfoniya dinir indi hardasa,

İki qatır, qatar, bir də yağışdır.

Belə eşitmişəm başqalarından:

Hələ qabaqdadır yaxşı nə varsa.

İşini yaxşı gör – bil ki, başdasan,

Əgər öz kefinə it dolaşırsa.
Əgər öz kefinə it dolaşırsa,
Zaman girdabından keçə bilərdim.

İndi simfoniya xəyalım yazar,

Xalça da toxuyar qafiyələrdən.

Küləklər sözümü çatdırar sənə,

Hərənin dünyada var öz yazısı.

Sabah nə olacaq – bilmirik heç nə,

Əgər öz kefinə it dolaşırsa.

 

 

Əgərt öz kefinə it dolaşırsa,

Olmalı olanlar olacaq yəqin

Ot dönər ülgücə, sevgi doğrusa,

İndi qalx ayağa, düzəlt qəddini

Ki, kosmik dənizlər ruhuna girə,

Göz-könül tox olar, sevgi olarsa,

Qəlbə əlac gələr, qəlb bütövlənər,

Əgər öz kefinə it dolaşırsa…

 

İngiliscədən tərcümə

13.10.16

Samara