Архивы

FRANTİŞEK HRUBİN. “HƏLƏ Kİ, KƏSMƏYİB PAYIZ KANDARI…”

Hələ ki, kəsməyib payız kandarı,
Hərçənd sentyabr az qalb çata,

Yeknəsəq günlərin keçir qatarı,
Ancaq ümidliyəm yenə sabaha.

 —

Min planım olub, sonraya ancaq

Qoymuşam, yəqin ki, bunda məna var.

Bu gün quşa yuva, beşikdir ağac,
Sabahsa o mənim tabutum olar.

 —

Başımı itirib tutmuram daha
İndi hər dalğanı, duyuram hərçənd,

Divanəlik odu içimi yaxar,

Hazıram girdaba baş da vuram mən.

 — 

Bilirəm günlərim hələ var öndə,
İçki xumarlığı canda, nə dost var,

Nə də ki, qadının; o vaxt bədəndə,
Duyaram elə bil yad insan yaşar.

 —

Fəqət çarpışarsa onunla əgər

İçimdə həyatı vəsf eləyən kəs

Mən hakim olaram, güc yetən qədər,
Torpağa söykənib alaram nəfəs.

çex dilindən tərcümə

23-24. 05. 2022, Samara

+++++++++++++

Frantíšek Hrubín

To ještě není s podzimem,
I když se skoro zářijově
Usmířím často s mnohým dnem.
Zítřek však ozve se vždy nově.

Záměrů tisíc na potom
Odkládám, doufám, že stojí
A kolébá svá hnízda strom,
Jenž v sobě nese rakev moji.

Bláznivě už se nechytám
Kdejaké vlny, ale cítím:
Dost blázna v sobě ještě mám,
Abych se střemhlav pustil žitím.

Vím, že se potom nevyhnu
Dnům kocovinným, bez přítele,
Bez ženy, dnům, kdy přistihnu
Cizího zoufalce v svém těle.

Ale v tom boji mezi ním
A tím, kdo život chválí ve mně,
Já budu soudcem, dokud smím
Držet se, třeba zchromlý, země.