İOSİF BRODSKİ. «YOX, AĞLIM BAŞIMDADIR…»

BRODSKI.jpg

   Я не то что схожу с ума, но устал за лето

Yox, ağlım başımdadır, yorub yay məni ancaq,

Komodda köynəyini gün gedir tapanacan..

Qış gələ tez, aləmi qar bürüyə ağappaq,

Şəhəri, insanları, yaşıllığı qabaqca.

 

Paltarlı yatar, özgə kitabıbını açdığım,

Yerindən oxuyaram cari ilin qalanı,

Yolu qaydalı yerdə keçənəcən. Azadlıq –

Bu əgər tanımırsan atasını tiranın.

Ağzızı suyu şirin Şirazın halvasından.

Qoçun buynuzu kimi burulubsa da beynin,

Mavi gözündən ancaq axmaz bircə damla da.

 

1975

Ruscadan tərcümə

27.01.018

Samara

Реклама

MİXAİL LERMONTOV. TƏNHA YELKƏN AĞARIR    

LERMONTOV

     Белеет парус одинокий….

 

Tənha yelkən ağarır,

Dəniz dumanlarında.

Yad eldə nə axtarır,

Nə atıb doğma yurdda.

 

Dalğa oyunu bitmir,

Dirək də əyilmədə.

Sevinc dalınca getmir,

Sevincdən qaçır nə də.

 

Qızıl şüalar üstdə.

Nurlu mavilik altda.

Qiyamçı, tufan  istər –

Tufanda dinclik hardan…

1832

Ruscadan tərcümə

06.01.2018

Samara

ANNA AXMATOVA. SÖYÜD

 

Anna_Axmatova                      

    Bir də ağacların əfəl topası.

                                                             Puşkin.

               А я росла в узорной тишине…

Xalı tək sakitdi boy atdığım yer,

Əsrin gəncliyində keçdi uşaqlıq.

Deyildim heç kəslə  o vaxt qılıqlı,

Bilirdim nə deyir amma küləklər.

Pıtrağı sevirdim, gicitkəni də,

Daha çox gümüşü söyudü hərçənd.

O da minnətdardı mənə elə bil

Yuxu səpələrdi budaqlarından,
Yuxumu itirib oyaq qalanda,

Ondan çox yaşadım – bu, qəribədir.

Orda kötük durur, başqa söyüdlər,

Özgə səsləriylə nəsə danışır.

Təkcə səma doğma, həminki göylər,

Susuram…Elə bil ölüb qardaşım.

18 yanvar 1940

Leninqrad

Ruscadan tərcümə

04.12.2017

Samara

ANNA AXMATOVA. «DÖYÜŞ DASTANLARI NƏYİMƏ GƏRƏK…»

Anna_Axmatova.jpg

ANNA AXMATOVA

                   Мне ни к чему одические рати…

 

Döyüş dastanları nəyimə gərək,

Sevmirəm hüsznlü hoqqaları da.

Yersiz ola gərək şeirdə hər şey,

Adamlardan fərqli, bilməyə qayda.

 

 

Hardan biləsiniz hansı zibildən,

Utanmaq bilmədən şeirlər çıxır,

Zəncirotu kimi hasar dibindən,
Ya pıtraq, çayır.

 

Acıqlı qışqırıq, qətran qoxusu,
Sirli kif örtüyü ya da divarda –

Artıq şeir dinir, incə və coşqun,

Məndə də, sizdə də sevinc  yaradır.

21.01.1940

Ruscadan tərcümə

03.12.2017

Samara

 

 

ANNA AXMATOVA. «HAÇANSA RİŞXƏNDLƏ «ÇAR» ÇAĞIRILAN…»

AKHMATOVA

ANNA AXMATOVA

        Кого когда-то называли люди…

 

Haçansa rişxəndlə “çar” çağırılan,

Ancaq tanrı olub öldürülənin,
İşgəncə aləti kimi anılan,
Xaç qızır oduyla sinəmin indi.

 

İsa şahidləri ölüm daddılar

Əsgərlər, qeybətçi dul qarılar da.

Öldü Ponti Pilat, getdi kim, nə var.

Orda haçansa ki, tağ ucalırdı,

Qayalar qaralır, coşurdu dəniz,

Şəraba qatılıb içildi onlar.
Uduldular çiçək qoxulu tozla.

 

Qızılı pas basar, polad çürüyər,

Mərmərsə ovular – ölür yaranan.

Dünyada hər şeydən davamlı – kədər,

Və şahanə Sözdür əbədi olan.

1945

Ruscadan tərcümə

02.12.2017

Samara

MİXAİL LERMONTOV. «ÇILPAQ ZİRVƏSİNDƏ VƏHŞİ ŞİMALIN…»

НА СЕВЕРЕ ДИКОМ.jpg

MİXAİL LERMONTOV

               На севере диком стоит одиноко…[i]

 

Çılpaq zirvəsində vəhşi şimalın,

Tənha bir şam dayanıb.

Mürgülü yellənir, qar alıb tamam,

Sanki cübbə geyinib.

 

Uzaq səhra girir hey yuxusina,
Günün doğduğu diyar.

Yanar qaya üstdə qəmli və tənha,

Gözəl xurma ucalar.

 

1841

Ruscadan tərcümə

01.12.2017

Samara

 

 

[i] Götenin şerinin sərbəst tərcüməsidir

Aleksandr PUŞKİN. QURANA BƏNZƏTMƏLƏR. VII

ПУШКИН

QURANA BƏNZƏTMƏLƏR

        VII

 

Qalx ayağa, ağürək:[i]

Səhər açılanacan,
Küncündə mağaranın,

Müqəddəs çıraq yanır.

Dua elə ürəkdən,

Peyğəmbər, at başından,
Kədərli fikirləri,

Məkrli yuxuları.

Həqiranə ibadət,
Elə səhərə qədər.

Səmavi kitabı sən,

Oxu səhərə qədər!

1824

Ruscadan tərcümə

29.11.2017

Samara

[i] Orijinal qafiyəsizdir

                 MİXAİL LERMONTOV. QAYA

Лермонтов_Кавказский_вид_возле_селения_Сиони.jpg                           

MİXAİL LERMONTOV

                                (1814-1841)

           QAYA

     Ночевала тучка золотая…

Qızıl bulud gecələdi,

Nəhəng qaya sinəsində.

Yola vardı səhər tezdən,

Maviliklə dəcəlləndi.

 

Qayanınsa  nəm iz qaldı,

Qırışında. Durub tənha,

Fikrə dalıb qoca qaya,

Səhrada səssiz ağladı.

 

1841

Ruscadan tərcümə

27.11. 2017

“Sioni kəndi yaxınlığında Qafqaz məzərəsi” şəkli  M. Y. Lermontovundur. Kətan, yağ, təxm. 1837-38
 

ALEKSANDR PUŞKİN. KAZBEKDƏ MONASTIR

ПУШКИН

Высоко, над семьею гор…

 

Kazbek, əzəmətli, şanlı bu çadır,

Silsilə dağların lap başındadır.

Sənin monastırın bulud dalında.

Ölməz şüalarla yanar, parıldar.

Sanki göydə üzən Nuh gəmisidir,

Dağ üstdə ilğım tək görünüb axır.

 

Qəlb necə arzular o qəlbi həddi!

Dərəyə əlvida söyləyib ora,

Azad ucalığa qalxa biəydim.

Göy üzündə, tanrı qonşuluğunda,

Tənha bir hücrəni məskən edəydim.

1829

Ruscadan tərcümə

19.11.17

Samara

 

 

ALEKSANDR PUŞKİN.      DUSTAQ

ПУШКИН             

DUSTAQ

             Сижу за решеткой в темнице сырой…

 

Önümdə barmaqlıq, zindanımsa nəm;

Pəncərə dalında qanad yellədir,

Əsir tək böyüyüb ərsəyə gələn,

Cavan qartal qanlı yemini didir.

 

Pəncərəyə baxır, didir tullayır.
Elə bil mənimlə fikri eynidir.

Mənı baxışıyla, qıyyalarıyla,

Çağırır, bəlkə də  “gəl uçaq” deyir.

 

“Vaxtdır, a qardaşım, biz azad quşuq!

Uçaq o yerə ki, dağlar ağarar,
Mavi dalğaların yalı gümüşü,

Təkcə dəli külək… bir də mən varam!…”

 

1822

Ruscadan tərcümə

15 noyabr 2017

Samara