Архивы

BAKIDA YAŞAMAQ MÖHTƏŞƏM FƏXR…

SONY DSC

Bakıda yaşamaq möhtəəm fəxr,

Üstəlik vəzifə, gəlir də varsa.

Maşının bir neçə, mənzilin – qəsr,

Dənizdən də payın — ətrafı hasar.

Dağı var Bakının, var düzəni də,
Ancaq zirvədəsən sən harda olsan.

Soydaşın olsa da, sənə özgədir.

Həyatın dibində sürünən insan.

Paytaxtda yaşamaq fəxrdir, ancaq,

Burda da innsanın çatır axırı.

Adın, malın varsa, yer tapılacaq,

Gözəl Xiyabanda, özü də Fəxri.

Hardasa, könlündən, gözündən uzaq,

Kəndlər var, kəndlərdə adamlar da var.

Həyat fəxr deyil burda, həyatdır ancaq,
Bir gözlə gülənin bir gözü ağlar.

Burda məzarlıq da adi və tanış,
O nə xiyabandır, fəxrdir nə də.

Təzə qəbirlərdən sıra yaranmış,

Yaslı analardır duran önündə.

Bəzənib qəbirlər allı-yaşıllı,
Toya alınanlar daşa bağlanır.

Şəkillər öpülür, ürək alışır,
Əsgərlər eşitmir analarını…

Burdan uzaqlarda fərari şəhər,
Bəzənir-düzənir, öz kefindədir.

Kefdə qəsrlilər, mersedeslilər,
Şərəf yox, qeyrət yox, həyatsa fəxri…

21. 01. 2021, Samara

KOMANDAN ÇAY İÇİR CIDIR DÜZÜNDƏ…

20.03. 2020

Komandan çay içir Cıdır düzündə,
Sağında arvadı, solunda qızı,
Ya da ki, tərsinə. Ana qızından,
Cavandır elə bil beş-on yaş azı.

Görünür dumanlı dağlar arxada,
Görünən heç nə yox həndəvərdəsə.

Çay içir komandan, qızı, arvadı,

Çəkənlər vurnuxur önlərindəsə.

Görünmür bu çayı qoyan, dəmləyən,
Paxlava bişirən görünür nə də.

Belində bu masa, stullar gələn,

Əsgər indi durub hardasa gendə.

Yox bu paxlavalı masa dalında,

Şəhəri yağıdan qanıyla alan.

Yalınıəl əsgərin sağ qalanından,
Paxlavalı çaya yox çağırılan.

Çay içir komandan, qızı, arvadı,

Üçü də oturub hərbi geyimlə.

Yüz ildir l ölkəni idarə edir,
Bir əsgər verməyib ailə hələ…

Yatır torpaq altda sütül uşaqlar,
Dəmirdən medaldır onların haqqı.

Ali Baş Komandan! Soruşmaq olar? –

Sizin öz oğlunuz hardadır axı?…

!7. 01. 2021, Samara

ALİ BAŞ KOMANDANIN ÇASTUŞKALARI-11

İlham Əliyev 4

Putin mənə zəng elədi,
Moskvaya çağırdı.

Dedi: “buyur qəbuluma,
Yoxsa işin ağırdı.

Paşinyanla görüşəsən,
Dedi gərək burda sən.

Bir alay da göndərərəm,
Əgər çəm-xəm eləsən”

   Ey! Uf!

 —

Uçub gəldim Moskvaya,
Nə əzizdir bu şəhər!

Hünərlərim olub burda,
Təsdiq edər bilənlər!

 —                   

Putin məni qucaqladı,
Öpüşdük on beş dəfə.

Brejnevlə öndər atam,

Belə  öpüşərdilər.

Həsəd ilə bu səhnəyə,
Durub baxdı Paşinyan.

Mırıldadı, bildim axır,
Ürəyindən qara qan.

Ey! Uf!

Statusdan danışmadıq,
Mövqeyimdir bu mənim.

Xocalıdan, Xankəndidən,
Danışmadıq həmçinin.

Sonra yaxşı kef elədik,
Yeyib-içdik, doymadıq.

Volodyanın xahişiylə,
“Uzundərə” oynadıq.

                     Ey! Uf!

Yənə gəzir Xankəndidə,
Ermənistan əsgəri.

Baş açmıram kimdir axı,
Bu hərbin müzəffəri.

                                EyUf!-                   

Medal yazdım Arəstəyə,

Şəhidinki medaldır!

Tənziləyə orden verdim,
Beləsinə halaldır!

Taxdım meydan sinəsinə,
Sonra baxdım bir ara.

Altımışa çatıb yaşı,
А какие буфера!

                      Ey! Uf!

Bir az artıb qiymətləri,
Ərzağın və benzinin.

Canı-başı sağlam olar,
Az yeyib çox gəzənin!

                     Ey! Uf!

Qızım Leyla şeir yazıb,

Əhalinin halından.

Ramiz Rövşən çevirəcək,
Yenə bir ev alanda!

                  Ey! Uf!

Mirzə ƏLİL

12-13 yanvar 2021, Samara

ƏSGƏRİN QURBANI

SONY DSC

Kənd yığışıbdır yenə, əsgər gəlir,
Düşməni yenmiş o, müzəffər gəlir.

Yollara çıxmış həm uşaq, həm qoca,
Gül də yığıb qış günü kənd bir qucaq.

Çatmamış əsgər, hələ ki, yol gedir,

Paltarı hərbi, yerişi adidir.

İstəsə də ciddi görünsün qoçaq,

Göz sözə baxmır və dayanmır dodaq.

Kəndə çatır, kənd alır ağuşuna,
Nitqi çəkilmiş kimi durmuş ana.

Bağrına bascaq atası  əsgəri
Hay vuraraq əmr eləyir: sür bəri!

Qoç gətirirlər, burulub buynuzu,

Boynu xələtli bu qoçun qırmızı.

Gözləri şişmiş elə bil qorxudan,
Öndə duyur təhlükə, həm arxadan.

Oynadır almaz tiyə heyvankəsən,
Yox hərəkət qoçda, çıxır səs nə də.

Buğlanaraq qansa axır durmadan,
Həndəvəri al boyayır isti qan…

Hamı məəttəl, hələ qan fışqırır,
Ağlayır əsgər, arabir qışqırır…

10-11.01. 2021, Samara