EMİN MİLLİNİN DALQABAQ SABUNU

EMIN_MILLI

Məlumdur ki, biz azərbaycanlılarda sabun adı iki cürdür: paltar sabunu və əlüz sabunu. Paltar sabunuyla, əlbəttə, paltar yuyurlar. O ki qaldı əlüz sabununa, burda məsələ bir az dolaşıqdır. Necə yəni əlüz? Bəs bədənin qalan yerləri? Onların sabunu ayrıdır? Varsa, adı nədir…

Eşitdiyimə görə, çox insan var ki, indiyəcən lap hamamda sabunla əlini və üzünü yuyur, qalan yerlərini isə elə yavan-yavan yaxalayıb qurulanır…

Ona görə də bizim gözəl dilimizdə hansı bir yerəsə sabunsuz girmək ifadəsi var. Yəni bunu belə başa düşmək olar ki, həmin yerin sabunu yoxdur və məcbur olanda ya şeytan vadar edəndə elə sabunsuz girirsən…

Deyirlər ki, Qərbdə yaşayan gözəl jurnalist və siyasətçi Emin Milli bu məsələnin həlli ilə məşğuldur. Yəni cənab Emin orda sabun istehsalına başlayıb, özü də hər yerin sabunu ayrı: baş sabunu, ayaq sabunu, qabaq sabunu, türkün məsəli, dal sabunu…

Bu yaxınlarda Emin Milli Azərbaycana gəlmək və özü ilə qayırdığı sabunlardan bir kisə gətirmək fikrindədir. Özü də sabunun gözəlliyini, onunla hər deşiyə girməyin mümkün olduğunu Emin bəy şəxsən prezident İlham Əliyevə nümayiş etdirmək fikrindədir…

Tez gəl, ay Emin Milli. Bizim millətə bu dalqabaq sabunu çox lazımdır. Bizdə çox adam çox yerə girmək istəyir, girə bilmir, pərçim olub qalır…

Gəl, gətir o sabundan…

Mirzə ƏLİL

17.03. 19

Samara

FƏRMANI İMZALADI RƏHBƏRİMİZ…

Fərmanı imzaladı rəhbərimiz,

Zindanı açdı igid əjdərimiz.

Gözləyir indi ulu öndərimiz,

Baş əyərik bir ay, do svidaniya,

Tı kto takoy, davay, do svidaniya.

İLHAM ƏLİYEV HƏLƏ XƏDİCƏ ÜÇÜN BAŞLIQ ALMAYIB?

Yəqin Xədicə İsmayılova üçün başlıq verməyə Avropanın pulu çatmayıb…

Видимо, у Европы  на калым за Хадиджу Исмаилову  пока у Европы средств не хватило…

TƏLƏSİN! СПЕШИТЕ!

ELAN

Ağalar və xanımlar!

 

Azərbaycanın analoqu olmayan türmələrində 90 yer boşalıb. Əgər bu yerlərdən birini tutmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan prezidentinin ya onun qohumlarından birinin ünvanına İnternetdə bir neçə kəlmə yazmağınız kifayətdir.

Tələsin!

 

Дамы и господа!

Девушки и юноши!

Только что в не имеющих аналогов азербайджанских тюрьмах освободилось 90 мест. Если вы мечтаете занять одно из этих мест, вам достаточно написать в адрес президента Ильхама Алиева или одного из его родственников несколько слов в Интернете.

Спешите!