Архив тегов | əl Ələq surəsi

ƏL ƏLƏQ SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

 

Tanrının adıyla oxu! Yaratdı

İnsanı  laxtadan yaratdı o kəs

Onun səxavəti ölçüyə gəlməz

Qələmlə insana verdi savadı.

Öyrətdi əvvəllər bilmədiyini.

İnsan da, əlbəttə, aşır həddini.

Sanaraq heç nəyə duymur ehtiyac.

Rəbbinə dönərsən sən axı tez-gec!

Gördünmü maneə yaradan kəsi

Namaz qılmağına mənim qulumun?

Səncə, tutmuşdumu haqqın yolunu?

 Ya ki, çağırırdı safəməlliyə?

Gördünmü yalana çıxardı, döndü?

Məgər o bilmirdi Tanrı görəndir?

Əgər çıxarsa o, çərçivəsindən,
Onun kəkilindən tutub çəkərik.

Kəkilsə yalançı, xətalı kəkil.

Qoy ortaqlarını onda səsləsin,

Biz də çağırarıq mühafizəni.

Yox, o istəyənə eləmə əməl,
Tanrıya səcdə qıl və həm yaxın gəl!

 

11-12. 09. 22, Samara