Архив тегов | Əl Bəqara surəsi

QURAN ŞEİRLƏRİ: SƏDƏQƏ HAQQINDA. 2; 263-264

ƏL bƏQARA

Xoş söz, mehribanlıq daha yaxşıdır

Nəinki sədəqə verib kasıba,

Ona tənə, qınaq eşitdirəsən.

Kim sədəqə verib qınasa əgər,

Onun sədəqəsi hədərə gedər.

O kəsə bənzər ki beləsi şöhrət

Eşqiylə malını sərf edər, ancaq,

Nə Axirət bilər, nə də ki, Allah.

Belə bir insansa qayaya bənzər:

Torpaq var üstündə qayanın, hərçənd,
Leysan yağan kimi lüt qalar qaya.

Malını Allahdan lütf qazanmağa,
Kim ki sərf edərsə, təpə üstdəki,

Bir bağa bənzəyər; leysan gedərsə,
İkiqat olacaq onun meyvəsi
Leysan yağmasa da – şeh onun bəsi.

 05. 10. 2022, Samara

QURAN ŞEİRLƏRİ: VERİRSƏN – YAXŞISINI VER. 2; 267-268

сура 2 аят 267

İman gətirənlər! Öyüddür sizə:

Sədəqə, ianə verirsinizsə
Qazandığınızın, sizinçin ya da

Bitirdiyimizin yaxşılarından

Verin; Elə bir şey verməyin ki, siz,
Əgər özünüzə təklif edilsə,
Ancaq göz yumaraq götürərsiniz.

 +

Şeytan yoxsulluğu sizə vəd edir
Föhşü, simicliyi sizə öyrədir.

Allah hikmət verir kimə istəsə.

Allahın neməti var hikmədəsə.

 

04. 10. 2022, Samara