Архив тегов | anam haqqında şeirlər

AİLƏ PORTRETİ

Kimisə ötürürlər, kimsə qarşılanır ya,

Otuz nəfərə yaxın bəlkə sayları olar.

Yarımdairə olub obyektiv qabağında,
Qala divarı kimi qohumlar dayanıblar.

 +

Üç sıradır bu divar, alınmaz, möhtəşəmdir,

Sığınıb bir-birinə durub şəkildəkilər.

Bilməz heç biri qorxu, qaçıb-dağılmaq nədir,

Əli qılınclı gələ, topla ya tankla gələ.

 +

Həvəskar obyektivin önündəki divarda
Üç nəslin monolit tək durub nümayəndəsi.

Uşaq, yeniyetmə var, qarımış arvad da var,
Hər birinin kefikök, üzügülərdir əksi.

 +

Əlli-ayaqlıdırlar, yoxdur azarlıları,
Yox əfəl görünəni, çəliyə söykənəni..

Ailə sevgisiylə bərkiyib sıraları,
Bu sevgidən bərk sement dünyada yoxdur yəni.

 +

Ah, ayrı şeylər də var bu dünyada sevgidən!

Obyektiv qabağağında duranlardan bir nəfər,
Xərçəng xəstəliyilə yaxalanarsa birdən,

Ya başqa bir azardan yatağa düşsə əgər

 +

Çaxnaşma və tərəddüd sıralarda yaranar,
Bəhanə axtarılar baş götürüb qaçmağa.

Portret gözəlsə də, möhtəşəmsə də divar,

Taleyin bir zərbəsi bəs elər onu yıxa.

14. 02. 2023, Samara