Архив тегов | Anar Məmmədli

MƏDƏT MÜƏLLİMİN MƏSƏLƏSİ

Milli təhlükəsizlik naziri vəzifəsini ifa edən general Mədət Quliyev deyib ki, nazirlik əməkdaşlarının doxsan doqquz faizi ləyaqətli və namuslu insanlardır.

Düzü, bunu oxuyanda çox sevindim. Çünki mənim hesablamalarımla generalın rəqəmi az fərqlənir – cəmi bir faiz. Mən fikirləşirdim ki, bu nazirlikdəkilərir yüz faizi ləyaqətli və namusludur.

İndi qalır ləyaqətsiz və namussuz əməkdaşların sayını tapmaq. Mənə elə gəlir ki, sadə tənlik qurma yoluyla bu məsələni həll etmək olar, ancaq bunun üçün gərək nazirlikdə işçilərin ümumi sayını biləsən. Bu say da yəqin dövlət sirridir. Belə çıxır ki, Mədət müəllimin məsələsini biz həll edə bilmərik.

Ancaq fikir eləməyə dəyməz. Doxsan doqquzla yüzün fərqi nədir ki. Heç nə. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, bizim millətin təhlükəsizliyi tam təmin olunur və buna görə də millət yorğanı başına çəkib rahat yata bilər. İndi də qış girir, yuxunun şirin vaxtıdır…

Ay Mədət müəllim, elə siz özünüz də yatıb dincəlin. Özünüzü çox yormayın. Sizin kimi insanlar dövlətimizə, millətimizə çox lazımdırlar. Yəni siz özünüz elə lazımsınız, indi gəlib çıxmısınız…

Ancaq gələndə, Mədət müəllim, gərək damın qapısını açıb Xədicə xanımı, Leyla xanımı, İlqar bəyi, Anar bəyi, Hilal müəllimi, cənab Mirqədirovu, gözəl talış balası və Azərbaycan şairi Tofiq Həsənlimi buraxaydınız…Hamıının adını yazmıram, bəlkə bu da dövlət sirridir, sonra məndən inciyərsiniz..

İçirəm sağlığınıza!

Mirzə Əlil

 

AZƏRBAYCANSAYAĞI OPTİMİZM

Optimist və pessimist haqqında rus lətifəsi var. O lətifə Azərbaycan dilində və Azərbaycan mövzusunda təxminən bu cür olardı.

 

Pessimist: Azərbaycanda bundan artıq özbaşınalıq ola bilməz!

Optimist: Ola bilər, ola bilər!

DUSTAQLAR ÜÇÜN ŞAM YANDIRIN

  Azərbaycanda bayram axşamı mərhumlar, qəriblər xüsusu yad olunurdular, onlar üçün şam yandırılırdı. Son on-on beş ildə öz iradəsii və istəyindən asılı olmayaraq evindən didərgin düşən yeni bir insan zümrəsi yaranıb – siyasi dustaqlar. Yəqin ki, hər dustaq insan övladı olduğuna görə mərhəmətə layiqdir. Məlumdur ki, səhvən tutulan adamlar da həmişə olublar, indi də var. Ancaq siyasi dustaqlar nə günahlarına görə, nə də səhvən tutulublar. Onlar əqidələrinə görə tutulublar, onlar cəmiyyətə yox, insan ətiyələ-qanıyla qidalanan hakimiyyətə təhlükə olduqlarına görə zindana salınıblar. Və bu günahsız insanlara işgəncə verən cəlladlara bəraət yoxdur.

Siyasi dustaqlar üçün şam yandırıb pəncərə qabağına qoyun. Zindan divarlarını yarmaq çətindir, ancaq zindan divarları arxasında məşəqqət çəkən əqidə məhbuslarıyla hənrəylik göstərmək çətin deyil. Buna bir şam işığı kifayətdir…

ÇOX YAŞAMAQ ARZUSU

Rusiyada müəllifliyi Çukovskiyə aid edilən bir ifadə az qala toy sağlığı kimi tez-tez təkrar olunur: “Rusiyada uzun ömür yaşamaq lazımdır ki, dəyişiklilər görə biləsən”.

Mən Rusiyada yaşasam da, burdakı dəyişikliklər məni o qədər də maraqlandırmır, olan dəyşikliklər isə ancaq məyus edir. Uzun yaşamaq arzusu Azərbaycandakı dəyişiklikləri, yəni indi İlqar Məmmədov kimi adamları zindana salan adamların özünü zindanda görmək istəyimdəndir.

BAŞIAŞAĞILIQ TARİXİ

                  1.

Qarabağın geri qaytarılmağına — əgər keçmiş muxtar vilayət nəzərdə tutulursa – mən nə indi inanıram, nə on il, nə on beş il bundan qabaq inanmışam. Və buna inanmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Buna inananlar ya sadəlövh adamlardır, ya da demaqoqdurlar. Stepanakertə hərbi yürüşü necə təsəvvür etmək olar? Və bu yürüşün məqsədi nə olmlıdır? Yüz ildən bəri ermənilərin yaşadığı şəhəri ermənilərdən azad etmək? Əslində bütün mübarizə və diplomatik səylər yalnız Şuşanın qaytarılmasına yönəldilməliydi, məsələn, Laçının əvəzinə. Qalan nə varsa, cəfəngiyyatdır…

Və lap Stepanakertdə azərbaycanlı əhali yaşasaydı da, bu əhali erməni zülmndən qan ağlasaydı da, biz o şəhəri azad edə bilməzdik. Çünki böyük vəzifələrin həllinə qadir ordu yoxdur, zabitlər rüşvətxordurlar, generalların çoxunun hərbi hazırlığı gizir səviyyəsindədir, ölkə rəhbərliyinə xalq etibarı yoxdur və s. Qarşımızda isə yüksək hazırlıqlı, nə məqsədlərə xidmət etdiyini gözəl anlayan güclü erməni ordusu durur…

Son iyirmi il ərzində Azərbaycan şəhərləri dönə-dönə alt-üst olub, tarixi simaları dəyişdirilib, hamısı bir-birinə oxşadılıb – kiminsə səsi çıxıb? Yerli məmurların hər oğraşlığına boyun əyən insanlardan nə döyüşçü, nə əsgər?

Və az-çox səsini çıxaran insanlar da türmələrdə çürüyürlər. Və guya Qarabağı almaq eşqiylə coşan azərbaycanlılar hər gün sakitcə o türmələrin yanından keçirlər, işə, alverə, toya, qumara, məscidə və başqa vacib yerlərə gedirlər. Və ən yaxşı oğullarını türmələrdə çürüdən xalq fövqəladə hərbi vəzifələrin öhdəsindən necə gələ bilər? Yox, heç cür gələ bilməz. Siz əvvəl İlqar Məmmədovu, Anar Məmmədlini, Hillal Məmmədovu və çoxlu başqa dustağı Əliyevin türməsindən çıxarın, sonra Qarabağdan danışın.

Yoxsa Qarabağ sizin üçün lağlağı-zaddır?

CƏNNƏT AZƏRBAYCANDA CƏZA ÇƏKMƏYƏ YER YOXDUR

Etibarlı mənbələrdən alınan məlumatlara görə, Azərbaycan Rusiya ilə apardığı son danışqlarda Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların qaytarılmasıda təkid etmir. Azərbaycan bunun əvəzində Rusiyadan Sibir ya Maqadan ərazisində Ağdam ya Zəngilan boyda bir yer istəyir ki, antimilli qüvvələri ora sürgünə göndərə bilsin.

 

газета ОЧАГ 2013-12

скрин 2013-12очаг12_цветной_2013

BAŞ PROKURORLUQ ERMƏNİLƏRİN ATASINA RƏHMƏT DEYİB

Baş Prokurorluq Anar Məmmədlinin həbsinə dair məlumat yayıb. Məlumatdan görünür ki, Anar Məmmədlinin Azərbaycan dövlətinə, onun gözzzəl millətinə vurduğu ziyan ermənilərin son iyirmi beş il ərzində vurduğu ziyandan çoxdur.