ANNA AXMATOVA. “ŞAİRƏ GƏLDİM QONAQ…”

AKHMATOVA

Aleksandr Bloka

Я пришла к поэту в гости…

 

Şairə gəldim qonaq,
Vazar günü. Günorta.

Geniş və sakit otaq,
Həyətdəsə şaxta var.

 

 

Mavi tüstünün üstdə,

Günəş moruq çalarlı…

Susqun ev sahibi tək,

Məndədir baxışları.

 

 

 

Elə gözləri var ki,
Görən unutmaz daha.

Mənsə, yaxşı olar ki,
Onlara heç baxmayam.

 

 

Bazar günü Nevanın

Dəniz qapılarına

Yaxın boz evdə söhbət

Ancaq əbədi qalar.

 

Yanvar 1914

Ruscadan tərcümə

  16. 03. 2019, Samara

QEYD: Şeirin orijinalı qafiyəsizdir.

Реклама

         ANNA AXMATOVA. STALİNİN MÜDAFİƏÇİLƏRİNƏ

AKHMATOVA.jpg

 Защитникам Сталина

Onlardı qışqıran: ”Varavvanı sən,
Burax xatirinə əziz bayramın».

Onlardı Sokrata zəhər içirdən,

Gətirib zindana əcəl camını.

 
İçəydi zəhərlə dolu bu camdan,

Böhtanlar söyləyən ağzı onların,

Zülmün, işgəncənin məftunu olan,

Dünyanı yetimlə dolduranların.

 

1962

 

Ruscadan tərcümə

15.03. 2019, Samara