ARAZ ƏLİZADƏ: «SOVET HİMNİ ÇALINAN VAXTLAR MƏN BUĞA KİMİYDİM…»

Zərdüştlə Araz Əlizadələr söhbət edirlər.

-Araz, məncə sən nahaq bu himnin üstünə düşmüsən. Minordu minordu da.

— Zərdüşt, elə demə. Bu himn məni yaman günə qoyub. Çox vacib funksiyam pozulub. Ailədə problem yaranıb…

— Araz, bəlkə heç  bu himndən deyil, ayrı şeydəndir?

— Zərdüşt, mən uşaq deyiləm, mənə hər şey gün kimi aydındır. Mənə nə olubsa, himndən olub. Sovet himni çalınan vaxtlar mən buğa kimiydim, adama gəlirdim…

 

Реклама