Архив тегов | Azərbaycanda referendum

DAHA ZƏFƏRƏNDUMA EHTİYAC YOXDUR…

MEHRİBAN XANIM:  Kişi, necə keçdi zəfərəndum?

İLHAM BƏY: Zəfərəndum yox, ay arvad, referendum.

MEHRİBAN XANIM: Bu şoğəribə dilim gəlmir. İldə bir dəfə bu zaddan… adı nə oldu… hə, bu şeydən keçirsən, dilim öyrəşər. Kişi, gələn il sən bir referendum da keçir, deputat yaşını bir az da azalt.

İLHAM BƏY: On səkkizdən də salım aşağı?

MEHRİBAN: A kişi, on səkkiz yaş çoxdur. İndiki uşaqlar aləmin bicidirlər. Elə götürəlk bizimkiləri. Kişi, sən bu deputat yaşını elə altı ya yeddi.

İLHAM BƏY: Altı yaşında uşaq olsun deputat?

MEHRİBAN XANIM: Niyə olmur? Götürək bizim Əliylə Mikayılı. İkisi də qız istəyir. Özü də gündə o qədər təkliflər verirlər ki, o Siyavuşdu, Bayquşdu nədi, bzim uşaqların yanında ağzını aça bilməz. Həm də, kişi, Əliylə Mikayıl deputat olsalar, elə mənimlə bərabər gedib-gələrlər Milli Məclisə. Mən də darıxmaram, onlar da darıxmazlar. Həm də gözüm olar üstlərində.

İLHAM BƏY: Arvad, təklifin ağlıma batır. Ancaq indi belə şeylərə nə zəfərəndum lazımdır, nə referendum. İndi mənim o qədər səlahiyyətim var ki, istəsəm, südəmər uşaqlar da deputat seçilərlər…

26.09.16

ПИШИ, ПИШИ…

nar

Глубокой ночью из президентской администрации звонят Эйнулле Фатуллаеву:
— Надо срочно написать клеветническую статью про оппозицию!
— Может, я напишу ее утром?
— Нет, надо сейчас.
— А если не успею, вы со мной сделаете то же самое, что и в прошлый раз? Знаете, мне тогда очень понравилось…
— А мне не понравилось, ты не в моем вкусе! Пиши сейчас же, мерзавец!

BUNA SƏBƏB GÜLƏNDİR…

Kəndinin qazı yoxdur? –

Buna səbəb Güləndir.

Tapılmır nə də doxdur? –

Buna səbəb güləndir.

 

Bazarda bahadır ət –

Buna səbəb Güləndir.

Meyvə-tərəvəz qəhət –

Buna səbəb Güləndir.

 

Məhəlləmizdə yasdı –

Buna səbəb Güləndir.

Qonşu özünü asdı –

Buna səbəb Güləndir.

 

Müəllim az maaşlı –

Buna səbəb Güləndir.

Dərs deyir gözü yaşlı –

Buna səbəb Güləndir.

 

Bağlıdır həkimxana –

Buna səbəb Güləndir.

Xəstə gedir İrana –

Buna səbəb Güləndir.

 

İşıq, su bahalaşdı –

Buna səbəb Güləndir.

Arvad ərlə dalaşdı –

Buna səbəb Güləndir.

 

Nazir başa bəladır –

Buna səbəb Güləndir.

Polis xalqı mələdir –

Buna səbəb Güləndir.

 

Prezident ömürlük

Buna səbəb Güləndir.

Lap açığı – ölürük! –

Buna səbəb Güləndir!

 

22.08.2016 Samara

 

 

 

YELİK

 

 vodevil

MEHRİBAN XANIM: Kişi, məh heç bilimirdim sən belə qəşəmg yelik sürürsən. Dünən televizorda gördüm, urusun bir sözü var ey, demək istəmirəm, o cür oldum.

İLHAM BƏY: “Yelik” yox, arvad, velik, yüz dəfə demişəm.

MEHRİBAN XANIM: Mənim dilim nədənsə “yelik”ə yatır, həm də elə bilirəm “yel kimi gedən” deməkdir. Qəşəng də çəkmişdilər. ANS çəkmişidi?

İLHAM BƏY: ANS hara çəkir? ANSi bağlamışam gedib!

MEHRİBAN XANIM: Sənin bağlayan əlin-qolun var olsun! Kişi, nöş bağladın, mən indi ilin adam harda olacam?

İKHAM BƏY: Kanal çoxdur, hansında istəsən, orda. AZTV-yə tapşırım, sənə həftədə bir dəfə ilin adamı desinlər.

MEHRİBAN XANIM: Kişi, tapşır. Mən özüm bilirəm ilin adamıyam, ancaq televizor deyəndə hamı bilir. Kişi, nə olar, gələn dəfə televizor sənin velik sürməyini çəkəndə, velikin birini də ver mənə, dallı-qabaqlı sürək. Koroğluyla Nigar kimi.

İLHAM bəy: Arvad, mənim atam uzaqgörənr olub, kor olmayıb!

MEHRİBAN XANIM: Kişi, mən o mənada demədim ki. Hirslənmə, gözün yenə qan qoyar, elə bilərlər şey çəkmisən. Kişi, sən velik sürəndə ürəyim düşmüşdü ey, deyirdim birdən sükan kişinin əlindən qaçar, kişi kəlləmayallaq olar.

İLHAM BƏY: Arvad, mən peşəkar idmançıyam, Olimpiya komitəsinin prezidentiyəm, sükan hara qaçır əlimdən?

MEHRİBAN XANIM: Kişi, deyirəm yəni nanəcbin biri sənin velikinə çöp soxar, xəbərin olmaz…

İLHAM BƏY: Arvad mənim velikimə çöp soxmaq istəyənlər bilrsən hardadırlar?

MEHRİBAN XANIM: Analarnın qarnında?

İLHAM BƏY: Yox, analarının qarnından çıxıblar. Ancaq çıxmaqlarına peşman olublar. Çünki hamısını basıram türməyə…

 

13.08.2016

Samara

 

ZƏFƏRƏNDUM

Vodevil. Unudulmaz Nəsibə Zeynalova və Bəşir Səfəroğlunun səsləriylə)

 

Mehriban xanım: Ay kişi, bu nə həngamədur, bu nə vurhavurdur. Deyirlər zəfərəndum keçirirsən. Zəfərəndum nə olan şeydir? Birdən təzə arvad alarsan ha! Bağışla, zarafat elədim.

İlham bəy: Arvad, atan akademik, bacın akademik, özün deputat, ancaq savadsız-savadsız danışırsan. Zəfərəndum yox, referendum! Prezidentliyimin vaxtını uzadıram!

Mehriban xanım: Kişi, yəni rus demişkən bezrazmer eləyirsəsən?

İlham bəy: Yox, hələlik yeddi ilə qaldırıram

Mehriban xanım: Yaxşı eləyirsən kişi, bizim üzümüz-gözümüz öyrəşib bu saraylara, başqa yerdə darıxarıq… Kişi bir söz soruşum. Putinin sroku neçə ildir?

İlham bəy: Arvad, öz dilimizdə de. Srok yox, müddət. Putundə altı ildir.

Mehriban xanım: Kişi, bəs indi deyirəm birdən Putin inciyər. Deyər ki, Əlyof mənim qabağıma srok çıxardır. Bağışla, çaşdım. Müddət.

İlham bəy: İncisin də. Gözüm aydın.

Mehriban xanım: Elə demə, Putin sənə böyük qardaş kimidir.

İlham bəy: Arvad, mənim qardaşım-zadım yoxdur. Bunu qulaqlarında sırğa elə. Mənə qardaş lazım olsaydı, atam təşkil elərdi.

Mehriban xanım: Kişi, arvadlar danışanda eşitmişəm, deyirdilər guya İngiltərədə də bu yaxınlarda belə bir zəfərəndum olub. Çaşdım… referendum. Orda da srok artırırdılar? Bağışla, yenə rusca dedim, dilimizə qurban olum, dilim dilimizə yatmır.

İlham bəy: Yox, İngiltərədəki ayrı məsələydi. Orda prezident yoxdur. Orda ömürlük kraliça var.

Mehriban xanım: Kraliça? Kişi, bu elə mənə yaraşan işdir. Ddeyirəm nə yaxşı olardı, məni qoyardın kraliça, özün dincələrdin, gedərdin dənizin qırağına, tay-tuşlarınla domino oynardın…

İlham bəy: Arvad!

Mehriban xanım: Kişi, çaşdım. Təpiyini döymə, udar vurar səni… Zarafat elədim, ürəyinə salma… Kişi, birdən bu xalq zəfərəndumda… referendumda sənin dediyinə boyun qoymadı?

İlham bəy: Necə beyun qoymadı, arvad? Sən nə artıq-əskik danışırsan? Boyun qoymasa, heç bilirsən mən bu xalqa neylərəm?

Mehriban xanım: Neylərsən?

İlham bəy: Necə neylərəm? Salaram dəyənəyin altına, əzib yumşaldaram… zad kimi…şey kimi… Zəfəran ləçəyi kimi!

Mehriban xanım: ( qəhqəhə çəkib gülür) : A kişi, yenə mən deyənə gəldin. Bu oldu əsil zəfərəndum!

 

26.07. 2016

Samara