Архив тегов | Brodskinin şeirləri

    İOSİF BRODSKİ. MƏHƏBBƏT

BRODSKI

       ЛЮБОВЬ

Bu gecə ayıldım mən iki dəfə.
Pəncərəmə işıq salan fənərlər,
Yuxuda haçansa sanki deyilən,

Sözü çoxnöqtə tək endirib heçə,

Mənə heç təsəlli gətirmirdilər.

 

 

Sənsə hamiləydin yuxumda, ayrı
Yaşayıb səninlə haçandan bəri,
Mən öz günahımı duydum, əllərim,
Qarnını sevinclə sığallayırdı,
Əslinə qalanda şalvarı gəzir

 

 

Və işıqaçarı. Yadıma indi
Düşürdü səni tək qoyub gedirdim,

Zülmətdə, yuxuda,  səbrlə sən də,
Gözlərdin, məzəmmət, qınaq demirdin,

Qəsdli fasilədən sonra yenidən

 

Yanına dönəndə. İşıqda çünki

Kəsilən, zülmətdə uzanıb gedir
Orda biz nikahlı, evliyik, iki
dallı əcayibik, bəraətidir
uşaqlarsa eyşin aramızdakı.

 

 

Haçansa, gələcək gecənin biri

Yenə də gələrsən, üzülmüş, arıq.

Mən də ki, ya oğul ya qız görərəm,

Hələ adları yox, işıqaçarı,

Onda axtarmaram, əlimi geri

 

Çəkmərəm bir daha, yox haqqım atam

Mən sizi kölgələr səltənətində

Günlərdən yaranan çəpər önündə,

Durub gerçəklikdən asılılıqda —

Yetişməz bir xəbər ordasa məndən.

 

Ruscadan tərcümə

29-30.2019

Samara

 

 

ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне. Читать далее

  İOSİF BRODSKİ. “MƏNƏ DEYİRLƏR Kİ, GEDƏM MƏN GƏRƏK…”


 

BRODSKI

Мне говорят, что нужно уезжать…

Mənə deyirlər ki. gedəsən gərək.

Hə, hə. Minnətdaram. Yığışıram mən.

Hə, hə. Anlayıram, Məni ötürmək
Zərurəti də yox. İtən deyiləm.

 

Uzaq yol – siz allah, deməyin belə,
Uzağı yaxın bir stansiyadır.

Narahat olmayın, birtəhər. Elə

Yüküm yox. Yoxdur heç çamadanım da.

 

Hə, hə. Daha vaxtdır. Minnətdaram mən,

Hə, hə. Vaxtdır.  Bilir hamı da yaxşı.

Qalxır ağaclarla vətənin üstdən,

Hüznlü şəfəqi qış axşamının.

 

 

Hər şey sona yetdi. Yox etirazım,
Xudahafiz deyib əl-əl görüşüm.

İndi sağalmışam. Getməyim lazım,
Hə, hə. Ayrılığa görə təşəkkür.

 

 

Gəzdir vətənimdə, sən məni, taksi,
Ünvan elə bil ki, yadımdan çıxır.

Sükuta qərq olmuş çölləri gəzdir,
Bilirsən, vətəndən gedirəm axı.

 

 

Ünvan elə bil ki, çıxıb yadımdan:

Üzümü söykərəm nəm şüşəyə mən.
Keçəndə sevdiyim çayın yanından,
Ağlaram, səslərəm kolazçını həm.

 

(Hər şey bitdi daha. Niyə tələsim,
Sən allah, arxayın qayıt geriyə,

Göylərə baxaram, dolar sinəmə,
Başqa sahillərin soyuq küləyi).

 

 

Bu da köç, haçandan necə gözlənən.

Dön geri, ürəyin kədər duymadaın.

Yastı bir sahilə yan alaram mən,

Vətəndə qatara sən minən zaman.

Ruscadan tərcümə

28.04. 2019

Samara

 

 

Мне говорят, что нужно уезжать. 
Да-да. Благодарю. Я собираюсь. 
Да-да. Я понимаю. Провожать 
не следует. Да, я не потеряюсь.  Читать далее

İOSİF BRODSKİ. VƏTƏNƏ DÖNÜRSƏN…

İOSİF BRODSKİ

VƏTƏNƏ DÖNÜRSƏN

                                                  Воротишься на родину. Ну что ж.

 

Vətənə dönürsən. Deməli belə.

Boylan yan-yörənə, kimə gərəksən.

Səni unutmayıb hansı dost hələ?

Dönürsən. Yolüstü dükana gir sən

 

Şirin çaxır götür şam yeməyinə,

Pəncərə önündə dayanıb düşün.

Nə olub — günahkar özünsən yenə.

Neynək. Belə yaxşı. Allaha şükür.

 

Heç kim nə yaxşı ki, müqəssir deyil,

Yaxşı ki, deyilsən heç kimə bağlı,

Yaxşı Ki, heç kim  də əsirin deyil
Sevə ölənəcən ürəyi dağlı.

 

Yaxşı ki, gecənin qaranlığında

Səni ötürmədi heç kimin əli

Nə yaxşı tək-tənha və pay-piyada,
Vağzalı tərk edib gedəsən elə.

 

Nə yaxşı vətənə tələsən zaman,

Pərdəli sözlərin açıla sirri.

Duyasan ki, qəlbi qayğılandıran,

Yenilik, dəyişmə ümidləridir.

1961

 

Ruscadan tərcümə

29-30.05.2017

Samara

 

 

İOSİF BRODSKİ. ZƏVVARLAR

  İOSİF BRODSKİ

         ZƏVVARLAR

 

                                      «For then my thoughts — from far where I abide –

                                        Intend a zealous pilgrimage to thee…

  1.                                                                                    SHAKESPEAR, SONNET 27[i]

 

 

Meydanların, pirlərin,

Barların, məbədlərin

Möhtəşəm məzarların,

Cəlallı bazarların,

Türmənin, məhkəmənin,

Romanın və Məkkənin,

Keçib gedər yanından,
Zəvvarlar dayanmadan.

Qozbeldirlər ya çolaq,

Yarıac, yarıçılpaq.

Gözlərində gün gedir,

Qəlblərində səhərdir.

Şəfəq yanar, oxuyar,

Arxalarınca səhra.

Ulduzlarsa əriyir,

Quşlar qıy vurub deyir:

Ki, dünya həminki tək,

Qalıb dəyişməyəcək.

Qarlı, göz qamaşdıran,

İncə, ağlı çaşdıran.

Yalandır yenə vədi,

Yenə də o, əbədi.

Bəlkə də anlanandır,

Sonu ancaq gümandır.

Yəni əbəsdir inam.

Özünə, Tanrıya həm,

Nədir onda bu dünya?

Bir yol, bir də ki, xülya.[1]

Yer üzünü durmadan,

Yenə bəzər qürub, dan.

Əsgər Yeri gübrələr,

Şair onu vəsf elər.

 

1958

Ruscadan tərcümə

13.10.2016

Samara

 

 

 

[1]

[i] İ.Brodski bu şerinə Şeksprin 27-ci sonetindən bir beyti S. Marşakın tərcüməsində epiqraf verib.Beytin sətri tərcüməsi: “Sən məndən nə qədər uzaq olsan da, mən sənə doğru zəvvar yolu gedirəm”.

İosif BRODSKİ. Qəfəsə girmişəm mən vəhşi heyvan yerinə…

BRODSKI 

İosif BRODSKİ

Я входил вместо дикого зверя в клетку…

 

Qəfəsə girmişəm mən vəhşi heyvan yerinə.
Adı, müddəti mıxla baraklara yazmışam.

Qonağı da olmuşam mən frak geyənlərim,
Ruletka oynamışam, sahildə yaşamışam.

Yarıdünyanı gördüm buzlağın təpəsindən,
Üç dəfə boğulurdum, iki dəfə deşiblər.

Döşündə bəsləndiyim ölkəni tərk elədim,

Məni unudanlardan salmaq olardı şəhər.

Qulaq verdim çöllərdə harayına hunların,

Təzədən dəbə düşən nə var geydim əynimə.

Çovdar əkdim, bürüdüm qara tolla xırmanı,

Bircə quru su olub bəlkə də mən içməyim.

Girib yuxularıma zağlı bəbəkli konvoy.

Sürgün çörəyi yeyib, bir gilə salmamışam.

Səs çıxıb boğazımdan hər cür, haraydan savay,

Pıçıltıya keçmişəm, indi qırx olur yaşım.

Nə deyim həyatımdan? Bilmirdim uzanacaq,

Qəlbimin həmrəyliyi təkcə dərdlədir indi.

Nə qədər ki torpaqla  dolmayıb ağzım ancaq,

Minnətdarlıq həmişə töküləcək dlimdən.

 

24 may 1980

Ruscadan tərcümə

11.11. 2014 Samara

 

 

İosif BRODSKİ. NƏ YURD, NƏ QƏBİRİSTAN…

BRODSKI

Y.V., A.D.   

                   Ни страны, ни погоста…                                              

 

Nə yurd, nə qəbiristan,

Seçməyin hayındayam.

Vasilyev adasına,

Ölməyə qayıdaram.

Tündmavi fasadların,

Qaranlıqda yox olar.

Boz xətlər arasında,

Asfalta yıxılaram.

 

Və qəlb də usanmadan,

Qaranlıqda tələsər.

Piterin dumanında,

Çıxar körpülər üstə.

Aprel çoskini enər,

Boynimu qar isladar.

Kimsə hardasa dinər:

  • Salamat qal, qadası.

 

Çay dalında, uzaqdan.

İki həyat görərəm,

Yanağımı soyuqqan
Vətənimə söykərəm.

  • Sanki qızbacıdılar,

Yaşanmamış illərdən.

Qaçıb gəlib adada,

Oğlana əl edirlər.

 

1962

Ruscadan tərcümə

05. 11. 2014, Samara