DƏNİZƏ BƏNZƏYƏN ÇAY

05.07. 2019.jpg

Gah lal-dinməz axırsan,
Gah ləpəli, yeyin, çay!

Bu taydan ki baxırsan,
Çətin görünür o tay,
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

Baş verir qasırğalar,

Düşür duman da lay-lay.

Vurnuxur qağayılar,
Qışqırır, salır haray,
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

 

Okean gəmisi də,
Qayıq kimi üzən çay.

Qızıl qum dənəsiylə,

Qırağı bəzənən çay!

Dənizə bənzəyən çay.

 

 

Sahildə yığın-yığın,
Balıqçıları qış-yay.

Dadına balığının,
Hansı balıqda var tay? —
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

Axır, gedir durmadan,
Xəzərə aparır pay.

Salır yurdu yadıma,
Ürəyimi üzən çay,
Xəzərə bənzəyən çay!

 

04-05. 07. 2019, Samara

Реклама

DƏNİZDƏ QASIRĞADIR

Kolllar, ağaclar durur,
Hərəkətsiz qıraqda.
Günəş qumu qovurur,
Yarpaqları qarsıdır.
Qıraqda sakit, fağır —
Hərə öz sırasında.
Gəmilərsə burulur,
Dalğalar arasında.
Qıraqda yer-göy yatıb,
Dənizin öz həyatı –
Sular qalxır, sovrulur,
Dalğa dalğanı qovur,
Yalını qabardaraq –
Dənizdə qasırğadır.

21.07.2016

Anapa — Cemete