Архив тегов | dini şeirlərfəlsəfi şeirlər

İNŞALLAH

U LENİ. KİNO

Vardır hər əmələ Tanrıda hünər,

Yetir iradəsi hər şeyə, hökmü,

Bircə “Ol” deməyi kifayət edər,

Olar istədiyi an ötən kimi.

 +

İstəsə göyləri yerə endirər,

İstəsə, qaldırar yeri, əksinə.

Qurudub duzlağa həm də döndərər,

Bütün dənizləri, gəlsə fikrinə.

 +

Dağları düzlədər ovuc içi tək,
Mum kimi qranit əriyib gedər.
Ayın əvəzinə yapar ayrı peyk,
Günəşi Başına Yerin hərlədər.

 +

Hamını bir boyda eləyə bilər,

Eyni gözəllik də verər hər kəsə,

Hər kişi Van Dammdır, hər qadın Loren,
Bilən olmaz nədir paxıllıq, həsəd.

 +

İstəsə, hər xəstə sağalıb durar,
Xəstəlik qalmazdı, əgər istəsə,
Kor görə bilərdi, eşidərdi kar,

Yox, istəmir Tanrı, istəmir nəsə…
+

Uşaq çığırtısı gəlirdi indi,
Üzülüb əbədi susdu deyəsən,

Bir uşaq xilası əlində nəydi? –

Tanrı, bilmirik nə fikirdəsən sən…

 +

“Dur!” desə, dayanar müharibələr,
Silah götürənin əli quruyar,

“Ol!” desə, su, torpaq elə bar verər,
Bütün bu dünyanın acları doyar.

 +

Hələ su yerinə qan axır ancaq,
Qurdu ulamaqda müstəbidlərin.

Beşimiz yeyəndə onumuz acıq,
Susur yaradanı göyün və yerin.

 +

Bir cavan xərçənglə əlbəyaxada,
Bir sütül yollanır müharibəyə.

Nə qədər ümidlər qalıb Allaha,

O bəlkə “Ol”, deyə, ya da “Öl” deyə…

25. 05. 2023, Samara