ƏRDOĞANIN SƏSİ  

Rəcəb Ərdoğanın səsi batıbdır,

Türkiyə millləti yasa batıbdır.

O səs səs deyildi, möcüzə idi,

 Bəlkə də qarğındı, səs gözə gəldi.

Axıb tökülürdü şəlalə kimi,

Biganə qoymurdu o səs heç kimi.

Hanı xoş avazın, hanı, Ərdoğan?

Daha qəlbimizi yoxdur oxşayan!

Heyhat! İndi təkcə xırıltı qaldı,

Başda tük ürpədən zırltı qaldı…

Səsin batan yerdə sənin, arkadaş,

Türkiyə milləti kar olaydı kaş.

Türkiyə bülbülü, Rəcəb əfəndi,

Yumurtaya tutdur özünü indi.

Sındır, çək başına onunu birdən,

Çünki yumurtadır səsi dirildən.

Boğaza dərmandır yaz yumurtası,

Toyuq yumutası, qaz yumurtası.

Eləmə tənbəllik, hinə özün gir,

Səsinə həsrətik, dərd bizi didir.

Şəfa diləyirik, baş bakan, sənə

Ucalsın avazın Yu Tubdan yenə.

 

28.03. 2014