AZƏRBAYCANDA SOSİAL YARDIM PULLA YOX, QOYUNLA VERİLƏCƏK

БАРАН ДЕПУТАТ 1

HADİ RƏCƏBLİ İŞDƏN SONRA FƏHLƏLİK EDƏN MÜƏLLİMLƏR ARASINDA

РАДЖАБЛИ 2