Архив тегов | Hessenin şeirləri

HERMAN HESSE. “GECƏ KEÇƏNDƏ EVƏ DÖNMƏK…”  

Gecə keçəndə evə dönmək, ah, nə yamandır,

Vurulmuş, rədd edilmiş, öpüşdən yarımayan.

Ağımtıl göy üzündə qüssəli Orion da,
Yerə doğru yönəlib, baxıb görəsən bu an.

Sonra işıqlı evdə yatağına girəsən,

Təklikdən yuxun qaça, aldanışdan eləcə.

Arzular hücum çəkə, min dəfə çevriləsən,

Nə yuxu, nə təsəlli tapasan bütün gecə.

Hədər keçirdiyinnə həyatını yanasan,

Baş vurasan yaddaşın dərin quyularına.

Biləsən bircə şeydən təsəlli tapar insan:

Həyat borcuna əvəz ölüm ixtiyarı var!

1926

almancadan tərcümə

17-18.10. 2021, Samara

=====================

HERMANN HESSE

O so in spaeter Nacht …

O so in spaeter Nacht nach Hause gehn,

Verliebt, verschmaeht, von keinem Kuss beglueckt

Und in die bleichen Himmelsfelder sehn,

Wo der Orion traurig erdwaerts rueckt! Читать далее

HERMAN HESSE. ŞİKAYƏT

Biz Varlıq deyilik. Su xassəliyik

Düşürük şəkildən şəklə, axaraq.

Həm gecə, həm gündüz, yuva ya da ev,

Keçirik, Oluma biz can ataraq.

Surət dəyişərik, nəfəs dərmərik,

Tapmırıq pis-yaxşı ev, vətən hələ,

Həmişə yoldayıq, biz qəriblərik,

Çörək bitirmirik alın təriylə.

Bilmirik fikrində nəyik Tanrının,
Ovcunda gil kimi bizi oynadır.
Səssiz, üzüyumşaq, gülmür, ağlamır —

Bişirib bərkitmir yaradılanı.

Hərdən daş olasan! Donub durasan!

Sonra havalanıb yenə gedəsən.

Bizisə qorxular titrədir hər an,
Yoxdur dincəlməyi yolun deyəsən.

1934

almancadan tərcümə

17.10. 2021, Samara

===================

Hermann Hesse

KLAGE

Uns ist kein Sein vergoennt. Wir sind nur Strom,

Wir fliessen willig allen Formen ein:

Dem Tag, der Nacht, der Hoehle und dem Dom,

Wir gehn hindurch, uns treibt der Durst nach Sein. Читать далее

HERMAN HESSE. RƏNGLƏRİN SEHRİ

Tanrının nəfəsi hopub aləmə,
Yuxarıda Səma, Səmadır altda.

Bir deyil, min deyil işıqda nəğmə,
Rənglər dünyasında Tanrını axtar.

Hər an təzələnmə, dəyişmə hər an,
Ağ qaraya dönər, isti soyuyar.

Həmişə xaotik bu sayrışmadan,
Bir göy qurşağının yaranmağı var.

Məşəqqət nəşəyə min dəfələrlə,
Qəlbdə ömür boyu belə dönəcək.
Tanrı işığının qüdrəti ilə —          

Şərəfləndiririk onu Günəş tək.

1918

almancadan tərcümə

12.10. 2021, Samara

MAGIE DER FARBEN       

Gottes Atem hin und wider,                     

Himmel oben, Himmel unten,                      

Licht singt tausendfache Lieder,               

Gott wird Welt im farbig Bunten. Читать далее

HERMAN HESSE. QƏRAR

hesse-13044-portrait-medium

Yetər dolaşdığım  toranda daha,

Burda cavabı yox suallarımın,

Tərk edəm, nəhayət, gərək buranı.
Dincələm, dəhşəti qoyub arxada.

Var-gəllə günləri keçirmişəm tək,

Dalana dirəndim, çıxış axtarıb,

Azdım toranlıqda, işıq axtarıb.

Qaranlıq otaqda bağlı uşaq tək

Uzaqdan gözümə  közərti dəyir,

Yetir işıq mənə, yarıb zülməti.

Gedərəm, arxada qoyub dəhşəti,
Taparam işığın gəldiyi yeri.

1906

almancadan tərcümə

12.02. 2021, Samara

Entschluss

Ich will nicht laenger in dem Dunkel tasten
Das meinen Fragen keine Antwort hat
Ich will mich endlich still von dieser Statt
Des Grauens trennen und auch einmal rasten Читать далее