Архив тегов | İlqar Məmmədov

PUŞKİN DEMİŞKƏN…

2

siyasətçi İlqar Məmmədova

 

Fikirli, qayğılı gəzib haçandan,

Gah dili dolaşır, gah da yerişi.
Gözü də qızarır həyəcanından –

Malına samballı müştəri düşüb.

 

 

Otuz gümüşdüsə təklifi əvvəl,
Qaıxıb otuz dəfə otuza indi

Çaşıb mal yiyəsi, qalıb məəttəl,
Bilir ki, sifariş müstəbidindir.

 

 

Reputasiyadır malının adı,
“Təmiz ad” həm sadə, həm də təbii.

Doğma ölkəsində həmişə nadir,
Minlərdən seçilir onun sahibi.

 

 

Ata çörəyi var, ana südü var,
Bəlkə mayasında təmiz adın da.

Bəlkə müəllimlər, yaxşı kitablar,
Adın, rol oynayıb yaranmağında.

 

 

Özü öz içiylə çıxıb girişib hərbə,
Olub bayırıyla ixtilafları.

Ölkəni hərləyən, xalqı hərləyən,
Yeriyib üstünə, silah çıxarıb.

 

 

Qoruyub adını canından artıq,

Keçəndə zindanın sınaqlarından.

Keçilən sınaqlar nə qədər ağır

Olursa, qiyməti qalxır adın da.

 

 

Polis yumruğu da, dəyənəyi də,
Dəyibsə, adın da dəyəri şişib

İndi sülənirlər həndəvərində,
Adına ən yağlı müştəri düşüb.

 

 

 

Qəhrəman şübhədə, tərəddüddədir,
Otuz gümüş idi qiymət haçansa.

Otuz dəfə otuz verirlər indi,

Fitnə qabağında dayanıb insan…

 

 

İzləyir həvəslə sövdəni kütlə,
Sürtür əlini də əlinə hətta.

Deyir: “o da bizə bənzəyir elə,

O da miskin imiş, rəzilmiş o da…”

 

 

Alçaqlar! Bilin ki, yanıılrsınız.
Sizdəki bu sevinc, təntənə nahaq.

Bəlkə o, miskindir, üstəlik rəzil,

Ancaq siz kimi yox, ayrı cür ancaq

 

19.05. 2020, Samara

ОМБУДСМЕНУ ЭЛЬМИРЕ СУЛЕЙМАНОВОЙ 80 ЛЕТ. ОНА ПО ПРЕЖНЕМУ ХИМИЧИТ…

ELMİRA SULEYMANOVA.jpg

Азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова награждена очередным орденом – орденом «Шараф» («Честь»). Легко догадаться, что очередная высокая награда с говорящим названием приурочена к дню рождению госпожи Сулеймановой, который случится 17 июля. Президент опередил эту дату на несколько дней. Может, из-за опасения, что омбудсмен до своего восьмидесятилетия не доживет?

Восемьдесят лет… Из них пятнадцать лет на посту омбудсмена. До этого она химичила. Вернее, она была химиком. Ученым-химиком. Можно сказать, что, став омбудсменом, Эльмира Сулейманова практически не порвала связь с основной профессией. Она по-прежнему химичит…

Должность в таких государствах, как Азербайджана, конечно, профанация и дискредитация самого института.  В стране нет настоящего парламента, в органе, который именуется парламентом, нет ни одного оппозиционного политика. В Милли Меджлис можно попасть исключительно с согласия президентского окружения. И занимается он единогласной штамповкой всего того, что поступает правящей верхушки или от «семьи», что практически одно и тоже. То есть по крайней мере последние пятнадцать лет массово, в масштабах всей страны, нарушаются избирательные права граждан, которые лишены возможности свободно выбирать даже муниципалитеты. Тут даже сам вопрос «Куда смотрит омбудсмен» лишний, потому что госпожа Сулейманова никуда и не смотрит, когда она назначалась омбудсменом, ей было 65 лет, она прекрасно знает, в какой стране она живет. Ее и поставили на эту должность, чтобы никуда не смотрела, ничего не видела, ничего не слышала.

Два молодых человека, совершившие административное нарушение, которое тянет на небольшой штраф, осуждены на десять лет тюрьмы. Аналогов такой нечеловеческой, звериной жестокости трудно найти даже в истории самых одиозных режимов. Впрочем, еще Достоевский, повторяя мысль Шопенгауэра, устами Ивана Карамазова говорил, что «…зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток.»

И что госпожа Сулейманова, омбудсмен? Все прекрасно? Горе побежденным? Или горе беззащитным?

Один из лучших и полезных людей страны Ильгар Мамедов невинно и преступно заточен в тюрьму. По нему есть решение европейского суда. Но президент обижен на него за его президентские амбиции. И решил сгноить его в тюрьме – ему наплевать на европейские суды. У него есть собственное правосудие.

И что госпожа Сулейманова?

За годы ее омбудстменства десятки, сотни людей прошли азербайджанские тюрьмы по ложным обвинениям, многие молодые люди, оклеветанные, прошедшие через ад изоляторов и колоний, потеряли здоровье, лишились перспектив, Немногие, кому повезло, стали политэмигрантами. Прошли унижение в азербайджанских тюрьмах известные женщины – Лейла Юнус и Хадиджа Исмаилова.

И что госпожа Сулейманова?

«…мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили», — писал Чаадаев.

Это в полной мере и даже в большей степени относится к нам. Да, и мы «ни в чем не содействовали», но умудрились дискредитировать созданные вековыми трудами, потом и кровью несколько поколений европецев понятия и институты, как «республика», «парламент», «правосудие».

Мы по-свински дискредитировали и институт омбудсмена. И госпожа Сулейманова, восьмидесятилетняя старуха – живая насмешка над западной демократией, над правами человека и просто над человеческим достоинством.

Отчеканив слово «Честь» на ордене, который раздается вороватым чиновникам, само понятие «честь» тоже дискредитировали…

В восьмидесятилетнем возрасте не мудрено впасть в детство. Возможно, госпожа Сулейманова тоже впала и этот очередной орден «Чести» она воспримет как игрушку. Если она еще в здравом (и циничном) уме, отдаст правнукам поиграть…

Поздравляем госпожу Сулейманову с днем рождениям. Русские считают, что поздравлять раньше времени – это плохая примета и может случиться несчастье.

На это надеемся…

15.07.17

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN MƏLUMAT

Təəssüf ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələri hərbi əməliyyatların gedişi barədə yoxlanılmamış, dəqiq olmayan məlumatlar yayırlar. Məsələn, dünən haqqin.yox saytı xəbər verirdi ki, Azərbaycan əsgərləri Xədicə İsmayılovanı və İlqar Məmmədovu azad ediblər. Bu gün müdafiə nazirliyi bəyanatla çıxış edib bu xəbərin səhih olmadığını bildirmişdir.

«QAÇIN, QAROVULÇU GƏLDİ…»

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyib ki, amerikalıların acığına dustaqları buraxmayacağıq…

Sovet dövrünü görmüş insanlar, kənddə yaşayıblarsa, kolxoz qarovulçusunun nə olduğunu bilir. Bu qarovulçularda Napoleon iddiaları vardı, bəziləri tutub dama saldıqları mal-heyvanın yiyələrinin ata-anasını da söyürdü…

Əslində Oqtay Əsədov spiker deyil, çünki Azərbaycanda parlament yoxdur, Əsədov spiker səlahiyyətləri almış qarovulçudur…

“Qaçın qarovulçu gəldi,

Qoçu oğlu qoçu gəli…”

Bunu mərhum İsa İsmayılzadə yazıb. Onun uşaqlıq dövründəki qarovulçular kolxoz tarlasında üç sünbüllə tutduqları insanları gedər-gəlməzə göndərirdilər…

“Amerikalıların acığına…”

Dustaq – Azərbaycanın ümidi, gələcəyi ola biləcək İlqar Məmmədovdur…

Dustaq – hər hənsı başqa ölkə üçün başıucaıq gətirə bilən Xədicə İsmayılovadır…

İnanmaq çəıtindir ki, Azərbaycan işğal olunmayıb və Oqtay Əsədov işğalçı deyil…

Qarovulçu qurumsaq…

 

MƏDƏT MÜƏLLİMİN MƏSƏLƏSİ

Milli təhlükəsizlik naziri vəzifəsini ifa edən general Mədət Quliyev deyib ki, nazirlik əməkdaşlarının doxsan doqquz faizi ləyaqətli və namuslu insanlardır.

Düzü, bunu oxuyanda çox sevindim. Çünki mənim hesablamalarımla generalın rəqəmi az fərqlənir – cəmi bir faiz. Mən fikirləşirdim ki, bu nazirlikdəkilərir yüz faizi ləyaqətli və namusludur.

İndi qalır ləyaqətsiz və namussuz əməkdaşların sayını tapmaq. Mənə elə gəlir ki, sadə tənlik qurma yoluyla bu məsələni həll etmək olar, ancaq bunun üçün gərək nazirlikdə işçilərin ümumi sayını biləsən. Bu say da yəqin dövlət sirridir. Belə çıxır ki, Mədət müəllimin məsələsini biz həll edə bilmərik.

Ancaq fikir eləməyə dəyməz. Doxsan doqquzla yüzün fərqi nədir ki. Heç nə. Ona görə də mən belə fikirləşirəm ki, bizim millətin təhlükəsizliyi tam təmin olunur və buna görə də millət yorğanı başına çəkib rahat yata bilər. İndi də qış girir, yuxunun şirin vaxtıdır…

Ay Mədət müəllim, elə siz özünüz də yatıb dincəlin. Özünüzü çox yormayın. Sizin kimi insanlar dövlətimizə, millətimizə çox lazımdırlar. Yəni siz özünüz elə lazımsınız, indi gəlib çıxmısınız…

Ancaq gələndə, Mədət müəllim, gərək damın qapısını açıb Xədicə xanımı, Leyla xanımı, İlqar bəyi, Anar bəyi, Hilal müəllimi, cənab Mirqədirovu, gözəl talış balası və Azərbaycan şairi Tofiq Həsənlimi buraxaydınız…Hamıının adını yazmıram, bəlkə bu da dövlət sirridir, sonra məndən inciyərsiniz..

İçirəm sağlığınıza!

Mirzə Əlil

 

DABAN ƏLLİ ALTI

Tezliklə Azərbaycanda Avropa oyunları başlanacaq. Avropanın bütün ölkələrindən idmançılar bizim Asiya ölkəmizə gəlib yığışacaqlar. Bir həngamə, bir vur-çatlasın olacaq ki, gəl görəsən.

Bəzi insanlar təəccüblənirlər ki, niyə bu Avropa oyunları Avropada yox, Azərbaycanda keçirilir. Ölkəmizi gözü götürməyənlər deyirlər ki, bu oyunları Bakı guya rüşvətlə alıb. Yalançının lap… Bəziləri də deyirlər ki, Azərbaycan öz ziyanına götürüb bu işi boynuna. Bu da yalandır və yalançınlın lap…

Avropa oyunları Azərbaycana xalqımızın idman sahəsində qazandığı analoqu olmayan nailiyyətlərinə görə verilib. Çünki yer üzündə azərbaycanlılar kimi idmançı xaql yoxdur. Özünüz fikirləşin: idmanın kraliçası yüngül atletikadır. Yüngül atletikanın da padşahı qaçışdır. İndi özünüz deyin: bu dünyada azərbaycanlılar kimi qaçan ikinci bir xalq var ya yox? Yaxşı fikirləşsəniz, görəcəksiniz ki, yoxdur və ola da bilməz!

Azərbaycanlılar bəlkə qısa məsafələrə qaçışda bir az zəifdirlər. Ancaq orta və uzaq məsafələrdə heç bir millət bizim millətin tozuna da çata bilməz. Özünüz baxın da: doqquz milyondan artıq bir xalqın iki-üç milyonu peşəkar qaçışçı sayıla bilər. Hansı xalqda bu qədər qaçan var? Bir də gördün azərbaycanlı götürüldü İmişlidən, iki-üç günə gedib çıxdı Saxalinə, Kamçatkaya… A qardaş, bu rekorda heç Gines kitabı da layiq deyil, gərək ayrı bir kitab yaradıla ki, bizim millətin rekordları ora yazıla. Azərbaycanlı bir də gördün tüpürüb dabanına, gözünü açıb-yumunca çatır Kalininqrada, Arxangelskə, Xakasiyaya, Tuvaya. Rusiya nədir ki. Görün nə qədər azərbaycanlı qaça-qaça gedib Fransaya çıxıb, Almaniyaya çıxıb, İsveçə çııxıb, Belçikaya çıxıb. Qardaş, bu, marafon-zad tayı deyil, bizim azərbaycanlı bir dəfəyə iyirmi-otuz marafon qaçır! Hələ mən qaça-qaça Avstraliyaya gedib çıxanları demirəm. Qardaş, gərək bu insanlaırn hər birinə qızıldan düzəldilib brilyanta tutulmuş medallar verilə, adları tarixə yazıla!

Hər millətə yaradan xüsusi bir istedad verib. Bizim xalqdakı qaçmaq istedadı da Tanrı vergisidir. Azərbaycanlı balası ayağı bir az yer tutan kimi başlayır qaçmağa. Evdən qaçır, dərsdən qaçır, əsgərlikdən qaçır. Bəlkə bizdə iki-üç milyon arvadından, uşağından qaçan var.Ancaq ölkədən qaçmaq istəyənlər daha çoxdur. İndi hamı da qaçsa, ölkədə adam qalmaz. Ona görə də hökumət bu qaçmağın qabağını almaq üçün bəzi vacib tədbirlər görür. Ölkəyə gərəkli, lazımlı oğulların, qızların qaçıb getməməsi üçün onları dama salıb qıfıllayırlar. Bunu, əlbətə, millətin xeyrinə edirlər. Yaxşı siyasətçilər, yaxşı jurnalistlər, yaxşı hüquqçular ölkədən çıxıb getsələr, ölkə nə günə qalar? Ona görə də bu adamlar damda saxlanılırlar, gecə-gündüz əsgərlər əllərində avtomat onları qoruyurlar. Xarici ölkələrdə bunu səhv başa düşürlər, elə bilirlər ki, hökumət onlara cəza verir. Cəza nədir, a qardaş! Hökumət o insanların qədrini bilit, istəmir ki, onlar başqa ölkələrə qaçıb xeyirlərini yadlara versinlər!

Bizim millətin az-çox zəif yeri qısa məsafələrdir. Məsələn, biz polisdən qaça bilmirik, bir də görürük ki, dəyənəyini endirib təpənə. Məmurdan qaça bilmirik, əlini salır cibinə, müəllimdən qaça bilmirik, qulağını keçirir əlinə. Bu millətdə də hər vəzifəsi olana müəllim deyildiyinə görə onların hamısı fürsət axtarır ki, vətəndaşın qulağını əlinə alıb bursun. Ona görə də biz azərbaycanlılar yavaş-yavaş qısa məsafələrə də qaçmağı da öyrənməliyik ki, qulaqlarımız ələ keçməsin…

Bəli, tezliklə Bakıda Avropa oyunları başlanacaq. Bir neçə milyon azərbaycanlı bu oyunlara Avstraliyada, Amerikada, Avropada və hətta bəlkə Afrikada televiziya ilə baxacaq. Və tarixi vətənlərinin paytaxtı küləkli Bakı şəhərində dillərini iki metr çıxarıb nəhləyə-nəhləyə  bir neçə yüz metr qaçan idmançıları görəndə soydaşlarımız qəhqəhə ilə gülüb deyəcəklər: “bunlar da adlarını qaçan qoyublar. Qaçan bizim kimi olar. Gör hardan qaçmışıq, hara qaçıb gəlmişik…”

 

БЕГ гр.

 

“Ocaq” qəzeti, may 2015