Robert FROST. ASTROMETAFİZİK ŞEİR

           robert-frost.jpg                                       

(ASTROMETAPHİSİKAL)

 

Sevirəm göyünü, tanrım,

Xeyriylə, ziyanıyla.

Tutqun ola, ya da nurlu,

Coşa, ya həlim ola.

 

Göz dikməkdən göyə sarı,

Zəflədim, büdrədim.

Xəcil oldum mən, aylarla,

Əldə ağac yeridim.

 

Tanrım, sənə itaətli

Göyün yeddi qatının

Hər birinə məhəbbətim
Gərək mükafatlana.

 

Heç də ümid bəsləmirəm

Dünyamı dəyişəndə

Bürc kimi göy qübbəsində,

Asılacaq başdərim.

 

Ola bilsin fəxrə, ada,

Tamahlı sanılaram –

Aşağı yox, mən hər halda

Yuxarı yollanaram.

İngiliscədən tərcümə

2000-ci illər

Samara