PREZİDENTİN JURNALİSTLƏRLƏ DOSTLUQ DÜSTURU

nar

İlham Əliyev “Jurnalistlərin dostu” mükafatını oğluna göstərib deyir:
—         Oğlum, baban Heydər jurnalistlərin dostu olub, mən jurlalistlərin dostuyam, sən də prezident olanda gərək jurnalistlərlə dostluq edəsən.
—         Ata, onların hamısına ev verməliyəm?
—         Yox, bala, hamısına ev versən səni dost yox”, “hərif” sayarlar. Beşinə ev verəndə, üçünü gərək dama salasan, bəzilərinin qəzetini gərək ləğv edəsən, bəzilərinin özünü…

DOSTCASINA…

nar

Bu gün Azərbaycan jurnalistləri İlham Əliyevə “Jurnalistlərin dostu” mükafatını veriblər. Bu jurnalistlər İlham Əiyevi təkcə dost yox, həm də ata sayırlar, çünki prezident neçə ildir onların analarının üstündən əskik olmur…