SƏN GƏLMƏZ OLDUN

Lazıma həsr olunur

            Sözləri İ. Əliyevin

            Musiqisi İ. Əliyevin

            İfa edir millət vəkili Z. Xanlarova

 

On il bundan qabaq sən gələcəkdin,

On il gəldi keçdi, sən gəlməz oldun.

Gəlib qonşuları mələdəcəkdin,

Qonşular kef çəkdi, sən gəlməz oldun.

 

Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun,

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

Lazım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

Niyə unutmusan söylə, əhdi sən,

Gül bayramı oldu, sən gəlnməz oldun.

Londona, Parisə bəlkə getmisən,

“Azadlıq” boğuldu, sən gəlməz oldun.

 

Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun,

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

Deyirdin quş kimi gəlib qonarsan,

Quşlar qəfəsdədir, sən gəlməz oldun.

İndi ağzınacan dolub Güzdəxan,

Susdu Xədicə də, sən gəlməz oldun.

 

Zalım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun,

Lazım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

10.01. 2015 Samara

 

 

 

 

 

 

 

LAZIM KİMDİR?

“Vaşinqton post” qəzetində “Lazım kimdir?” adlı maraqlı bir material çap olunmuşdur. Amerikanın görkəmli azərnaycanşünasları Lazım haqqında öz fikir və mülahizələrini bildirirlər. Professor Devid Rafaelsonun fikrinə görə, Lazım xalis naxçıvanlıdır, orta yaşlı kişidir. O hətta Lazımın söz portretini də çəkir: “Boyu uca, saqqallı, gözləri lap qaradı, bir tikə ağ yoxdu gözlərində. Burnu əyridi. Burnunun yuxarı tərəfindən bir sümük dikəlib. Sümük düzdü, amma aşağısının əti xoruz pipiyi kimi düşüb sol yana”.

Professor Rafaelsonun fikrincə, Lazıma göyçək kişi demək olmaz.

Professor Henri Haverkroft bu fikirdədir ki, Lazım tovuzludur, hətta cavanlıqda başqa tovuzlular kimi saz çalmağı da varmış. Lazımın indi hansı ölkədə yaşadığı barədə azərbaycanşünas alimlər müxtəlif fikirlər deyirlər və İsveçrə, Ərəb Əmirlikləri, Britaniya kimi ölkələrin adlarını çəkirlər. Amerikalı alimlər bir məsələdə həmfikidədirlər: Azərbaycan prezidenti Lazım gəlməmiş heç bir ciddi qərar qəbul etmir. Bu da Lazımın Azərbaycanın siyasi həyatında necə mühüm yer tutduğunu göstərir.