НЕФТЯНИКИ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

НЕФТЬ 1

AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞIARI NEFTİN UCUZLAŞMAĞINI HİSS ETMİRLƏR

Алиев больной 2

— Vətəndaş, neftin ucuzlaşmağını hiss edirsənmi?

— Qətiyyən, zat-aliləri!