POL VERLEN XİLASKARA SONETLƏR.VI

Seigneur, j’ai peur … Mon âme en moi tressaille toute…

Cənab, qorxuram.. Tamam canımda ruhum əsir.

Anlayıram borcluyam sizi sevməyə, amma,
Neyləyim axı, Tanrım, özümlə bacarmıram,
Qorxudur məni xeyrin, ləyaqətin dəyəri.

 

 

Bəli, necə? Sarsılır göyün qübbəsi, budur,
Son mənzil axtarırdı mənim ürəyim orda.

Elə bil ki, üstümə uçub gəlir səma da,

Deyirəm: “Məni sizə aparan hansı yoldur?”

 

 

Uzadın əlinizi mənə, qaldırım yenə,

Bu azarlı ruhumu, üzülmüş bu bədəni.

Səmavi ağuş ancaq şərəfini görmədən,

 

 

Mümkündürmü bu? Bir gün Sizin sinəniz dönə,

Bizim öz sinəmizə, yer tapıla mənə də,

Həvarinin baş qoyub yuxuladığı yerdə?

fransızcadan tərcümə

13.11. 2018

Samara

Реклама

POL VERLEN.  XİLASKARA SONETLƏR. V

verlain-19

Il faut m’aimer…  Je suis ces Fous que tu nommais…

 

Sev məni… Adım elə sən deyən Dəlilərdir,
Mən yeni bir Adəməm, yox daha köhnə insan,

Sənin Roman, Parisin, Sodomun və Spartan,

Miskin süfrə önündə oturan bir fəqirdir.

 

 

Mənim sevgim bir oddur, külə döndərər, yaxıb,
Ehtirasla qovrulan bədəni və sovurar

Ətir tək. Mənim eşqim güclü daşqına oxşar,
Yuyar özüm əkdiyim bütün bəd toxumları.

 

 

Harda ki, mən ölmüşəm, haçansa ucalar Xaç,

Bir gün mərhəmətimin sehrli gücüylə sən,

Müti, həqir və miskin, hüzuruma gələrsən.

 

 

Sev.  Sıyrıl çıx gecədən, baxımsız və yazıq kəs,
Bütün əbədilikdə fikrim və surətimdir,
Sənin sevə bildiyin və tək mənəm əbədi.

 

Fransızcadan tərcümə

11-13.11. 2018

Samara

   POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. IV

verlain-19

Seigneur, c’est trop! Vraiment je n’ose. Aimer qui? Vous?

Kimi sevmək? Sizimi? Yox, Cənab, bacarmaram.

Əsirəm, bacarmaram… Bu sevgi mənlik deyil,

Ləyaqətim də çatmaz. Siz təzə bir Qızılgül,
Sevgi küləkləriylə nəfəs alan, canlanan.

 

Müqəddəslər ürəyi! Siz oldunuz havadar,
İsrailə. Məsum və yarıyacan açılı,
Bir çiçəyin başında pərvaz eləyən arı,

Necə sevim mən Sizi? Sizin düşüncəniz var?

 

Ata, Oğul, Ruh? Mənsə təkəbbürlü və qorxaq,
Günahlıyam şərədir meylim həmişə ancaq.

CanImdakı duyğular, görmə, eşitmə, təmas,

 

Dad, qoxu, elə mənim bütün varlığım, əfsus! —

Vicdan ağrım, ümidim ekstazla göynəyər
Bir nəvaziş görən tək, mən Adəmə dönərəm.

 

Fransızcadan tərcümə

10-11. 11. 2018

Samara

POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. III

verlain-19

Il faut m’aimer ! Je suis l’universel Baiser…

 

Sev məni! İki dünya öpüşüyəm çünki mən,
Mənəm, bax, bu bəbəklər, mənəm bu danışdığın,
Dodaqlar, ah, azarlım, sənin içinə yanğın,

Salan qızma da mənəm! Gərək məni sevəsən!

 

 

Tərəddüdlər bilmədən mənim eşqim ucalır

Səninsə miskin eşqin ürkək, şübhə girinci.

Aparar səni, qartal quzu aparır necə,
Səmalardan su içən kəklikotlarınacan.

 

 

Aydın gecəm! Sənin də gözlərində ay yanar!

Ah, dumanda işıqdan, sudan yaranan yataq!

Bütün səmavi mehrab. bütün ilkin təmizlik,

 

 

Sev məni! Bu iki söz ali kəlmələrimdir,

Qadir Tanrınam sənin, ancaq istəyirəm ki,

Sən özün ürəyinlə məni sevə biləydin.

 

Fransızcadan tərcümə

09-10. 11. 2018

Samara

POL VERLEN. XİLASKARA SONETLƏR. II

verlain-19

J’ai répondu : « Seigneur, vous avez dit mon âme…

 

Dedim: “Tanrım, ruhuma dediklərin toxundu.

Mən sizi axtarıram, tapa bilmirəm amma,

Fəqət siz sevin! Görün enmişəm haralara.

Əbədidir sizdəki çünki sevginin odu.

 

 

Ruha məlhəm sizdədir, hamı sizə təşnədə,

Əfsus! Bir nəzər salın necə şübhələrdəyəm!

Ləyaqətim çatırmı düşə biləm səcdəyə,

Sürünməkdən qanverən dizim üstdə oturub?

 

Axtarıram mən sizi, büdrəsəm də nə qədər.
İstəyirəm kölgəniz örtə ayıblarımı.

Sizinsə kölgəgəniz yox, sizdən sevgi yayılır.

 

İlıq çeşməsiniz siz, lənətli könüllərə,
Acısınız siz ancaq, işığınız hamıya,
Öpüşlərlə kimin ki, gözləri qapanmayıb.

 

Fransızcadan tərcümə

08.11. 2018

Samara

POL VERLEN XİLASKARA SONETLƏR. I

verlain-19

Mon Dieu m’a dit : Mon fils, il faut m’aimer

 

Tanrım söylədi: “Oğlum, gərək sevəsən məni,

Görürsən, böyrüm deşik, ürəyim qan ağlayır.

Madlenin göz yaşıyla yuyulan ayaqlarım,
Əllərim əzab çəkir günahlarından sənin

 

Çəkildiyim çarmıxı görürsən önündə sən,

Mismar, sirkə və süngər; onlar sənə deyir, bax,
Bədən hökm sürdüyü dünyada  mənim, ancaq

Bədənimi, qanımı, sözümü sevməlisən.

 

Mən özüm ölənəcən səni sevməmişəmmi,

Ey Atabir qardaşım, Ruhi bir övlad mənə,
Əzab çəkməmişəmmi yazılan kimi eynən?

 

Məni də sıxmamışmı gecələrinin qəmi,

Sənin ali qüssənə tökməmişəmmi mən yaş,

Məni gəzib axtaran ürəyi yaslı qardaş?”

 

Fransızcadan tərcümə

07/11. 2018

Samara

POL VERLEN.  NEVEMORE

verlain-19

       Nevermore

Xatirə, məndən axı nə istəyirsən? Keçdi
Yay, odur, qaratoyuq tutqun göylə əlləşir.

Və tuşlanır yeknəsəq şüaları günəşin,
Küləkdən guruldayan saralmış meşələrə.

 

İkimizdik, gedirdik, xəyala qapılaraq,
Küləkdən saçımız tək fikrimiz də dağınıq.

Soruşdu həyəcanla mənə birdən baxaraq:

“Yadındamı ömründə ən yaxşı, bəxtəvər çağ?”
Səsi xoş, cingiltili, mələksayağı ahəng,

Susuram, ehtiyatla yalnız gülümsəyərək.

Həqiranə öpürəm ancaq ağ əllərini.

 

Ah, ilk yaz çiçəkləri, nə xoş qoxuludular!

Şəsi zümzümə kimi həm incəydi, həm şirin,

İlk dəfə “hə” deyərkən sevimli dodaqları!

Fransızcadan tərcümə

6. 11. 2018

Samara

QEYD: Şeirn adı orijinalda nigiliscədir

POL VERLEN. GƏRƏK BAĞIŞLAMAĞI BU DÜNYADA BACARAQ…

verlain-19

Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses

Gərək bağışlamağı bu dünyada bacaraq,
Bunu eləmək bizə səadət qazandırar.

Bizə üz verərsə də nə qədər ağır anlar,

İki ağlar olarıq səninlə ən azından.

 

 

Biz iki bacı ruhuq, eləsə qovuşduraq,

Ürkək vədlərimizə uşaq şəmimiliyi

Qadın və kişiərdən yayınıb uzaqlaşaq,

Açıqlıqda unudaq zülmünü qəribliyin.

 

 

Gəl iki uşaq olaq, iki qızcığaz ya da,
Hər şeyə heyrətlənən, heç nədən heyranlanan,

Rəngləri bir az qaçar məsum vələslər altda,

Bilməz ozləri də ki, bağışlanıblar onlar.

 
fransızcadan tərcümə

05-06. 11. 2018

Samara

POL VERLEN. BÜLBÜL

verlain-19

Le rossignol
Necə ki, çığıraraq, quşlar uçar qatarla,
Üstümdə qanad çalır bütün xatırələrim.
Saralmış yarpaqları arasında qəlbimin,
Çırpınar qızılağac, əyri gövdəsi yəqin,
Görünür Peşmanlığın bənövşəyi-bulanıq,
Sularında ki, yavaş, fikirli-qəmgin axır.
Sonra qayğılı bir səs ucalır titrəyərək,

Yatırdır onu tezcə çiskinlə əsən külək.

Külək də yavaş-yavaş elə öləziyir ki,

Heç nə eşidilməyir bircə an keçən kimi.

Bircə səs dinir ancaq, sahibi də olmayan,
Təkcə bu sevimli səs – ah, necə qəlb dağlayan!
İlk məhəbbətim olmuş quşun səsidir dinən,

İlk görüşdəki kimi gözəl oxuyur yenə.

Əzəmətli qəm dolu işığında bir ayın,

Təntənəylə ucalıb həndəvərə yayılır,

Ağımtıl, melanxolik və ağır yay gecəsi,
Toran və sükut dolu indi onun sinəsi;

Küləyin hənirindən mavilik qırışlanır,
Təkcə ağac titrəyir, quşun da gözü yaşlı.

 

Fransızcadan tərcümə

02-03. 11. 2018

Samara

POL VERLEN. QADINLARIN GÖZƏLLİYİ

verlain-19

Beauté des femmes

Qadınlarda gözəllik, zəiflik və ağ əllər,
Şər də törədə bilir, xeiyir mənbəyidir həm,

Və daha gözlərində vəhşi qalmamış heç nə,
Tək “Bəsdir” deyə bilir, kişi üzlüsə əgər.

 

Və yuxulu anadır, həmişə xışıldayan,

Yalan da danışanda, bu səs! Elə bil səhər,
Harayıdır ya da ki, axşam duası dinər,

Hönkürtüdür, şalının ölər qırışığında

 

Adamlarda aman yox! Həyat eybəcər, acı!

Öpüşlərdən, hərbdən uzaqlarda an azı,

Zirvəsində dağların azacıq nəsə yaşar.

 

Nəsə ürəyi kimi körpənin, incə həm də,

Şərəf, hörmət! Doğrudan, elə ki, əcəl haqlar,

Nə gedəcək bizimlə, nə qalacaq və bizdən?

 

Fransızcadan tərcümə

01-02.11. 2018

Samara