Архив тегов | qeybət haqqında

QURAN ŞEİRLƏRİ. QEYBƏT HAQQINDA (49-12)

49-cu surə

İman gətirənlər! Qoymayın yaxın,

Bəzi fikirləri siz özünüzə,

Günah törədəni vardır onların.

Çəkinin güdməkdən bir-birinizi. 

 +

Qeybət eləməyin bir-birinizdən,
Günahdır arxada danışmaq da bir.

Ölən qardaşının ətini sizdən

Kim yeyər? Qeybət də də ona bənzəyir.

21. 09. 2022, Samara