SƏN GƏLMƏZ OLDUN

Lazıma həsr olunur

            Sözləri İ. Əliyevin

            Musiqisi İ. Əliyevin

            İfa edir millət vəkili Z. Xanlarova

 

On il bundan qabaq sən gələcəkdin,

On il gəldi keçdi, sən gəlməz oldun.

Gəlib qonşuları mələdəcəkdin,

Qonşular kef çəkdi, sən gəlməz oldun.

 

Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun,

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

Lazım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

Niyə unutmusan söylə, əhdi sən,

Gül bayramı oldu, sən gəlnməz oldun.

Londona, Parisə bəlkə getmisən,

“Azadlıq” boğuldu, sən gəlməz oldun.

 

Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun,

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

Deyirdin quş kimi gəlib qonarsan,

Quşlar qəfəsdədir, sən gəlməz oldun.

İndi ağzınacan dolub Güzdəxan,

Susdu Xədicə də, sən gəlməz oldun.

 

Zalım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun,

Lazım, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

Brat, gözləyirəm, sən gəlməz oldun.

 

10.01. 2015 Samara