UİLYAM ŞEKSPİR. 22-Cİ SONET

shakespear

                                       My glass shall not persuade me I am old

 

Ayna yalan deyir – deyiləm qoca,

Cavanlıq özüsən sən ki nə qədər.

Salarsa üzünə zaman iz ancaq,

Ölüm həyatımı götürüb gedər.

 

Sənin büründüyün gözəllik ki var,

Mənim qəlbimə də  bəzəkdir elə.

Bizim sinəmizdə bir ürək vurar,

Necə səndən yaşlı ola bilərəm?

 

Bax belə, sevgilin, gözlə özünü,

Mənim xətrimə yox, özündən ötrü.

Sənin ürəyinin mənsə nazını,

Çəkirəm, elə bil əziz körpədir.

         

                           Ölər səninki də, ölsə ürəyim,

                           Necə qaytararam onu geriyə?

 

İngiliscədən tərcümə

09.01.2018

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 19-CU SONET

shakespear

 

                           Devouring Time, blunt thou the lion’s paws…

 

Şirin caynağını, Zaman, küt elə,

Öz yetirdiyiniu yedirt torpağa.

Çevir öz qanında Simürğü külə,

İti dişlərini  pələngin çıxar.

 

Gah yasa, gah toya həyatı döndər,

Yeyinayaq Zaman, et nə istəsən,

Dünyaya, dünyanın nemətinə də.

Törətmə ən rəzil cinayətisə.

 

Dəymə çöhrəsinə sevdiyimin sən,

Qırışlar çəkməsin incə qələmin.

Səndən surətinə xətər dəyməsə,

Yaşayar gözəllik örnəyi kimi.

 

           Nə ziyan vursan da sevgimə, Zaman,

           Şerimdə qalacaq əbədi cavan! 

 

İngiliscədən tərcümə

02.01.2018

Samara 

         UİLYAM ŞEKSPİR. 12-Cİ SONET

shakespear

 

                            When I do count the clock that tells the time…

 

Saatdan eşidib necə gedir vaxt,

Görürəm gündüzü məhv edir gecə.

Qıvrim xurmayı saç olur ağappaq,

Solur bənövşələr göz önündəcə.

 

Altında sürülər kölgəlik tapan,

Ağacları indi lüt görürəm mən.

Dərzlər, tayalardır bahardan qalan,

Qış gəlib, onları örtüb ağ kəfən.

 

Məni fikrə salan gözəlliyindir,

Zaman yaradanı zaman dağıdır.

Bil ki, gözəllik də dünyadan gedir,

Görüb yeniərin yarandığını.

 

        Qanlı dəryazıyla gələndə əcəl,

       Dalında tək övlad dayana bilər.

 

İngiliscədən tərcümə

21-22.12.2017

Samara

  UİLYAM ŞEKSPİR. 10-CU SONET

shakespear

For shame deny that thou bear’st love to any…

Demə ki, kimisə vurulmusan sən,

Axı qayğısızsan öz həyatına.

Səni, ola bilsin, az deyil sevən,

Sən özün sevmirsən heç kimi ancaq.

 

Dağıdıcı kinə elə əsirsən,

Özün toxuyursan özünə fitnə.

Ocağı qorumaq əvəzinəsə,

Özün çalışırsan onun məhvinə.

 

Fikirim dəyişərdi, dəyişsə fikrim
Kin tutan yeri sən ver məhəbbətə.

İçin də xoş olsun görkəmin kimi,

Azındam özünlə kəs ədavəti.

 

               Özündən başqanı yarat, amandır,

               Sənin gözəlliyin yaşasın onda.

 

   İngiliscədən tərcümə

19.12.2017

Samara                        

  UİLYAM ŞEKSPİR. 5-Cİ SONET

shakespear

              Those hours, that with gentle work did frame…         

Baxışları çəkən gözəl çöhrəni,
Sənətkar əliylə yaratmış Zaman,

Haçansa amansız Tirana dönər,

Məhv olar indi göz, könül oxşayan.

 

Zamansa dincəlməz, yayı sürüyər,

Məşəqqətli qışa qovuşanacan.

Ağacda buz bağlar şaxtadan şirə,
Qarla örtülüdür hayana baxsan.

 

Şüşə zindanlara salınmasaydı,

Yayın xoş ətirlə dolu cövhəri,

Bütün gözəlliklər qalardı yayda,

Yaşamaz, çıxmazdı qışa xatirə.

 

            İtsə də güüllərin üz gözəlliyi
            Qışda da yaşayır onlarn iyi.

 

İngiliscədən tərcümə

13.12.2017

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 65-Cİ SONET

shakespear

                        Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea…

 

Mis olsun, daş olsun, dəniz ya torpaq,
Ölümlə üzləşib məhv olub gedər.

Bir çiçək qüdrəti səndə var ancaq,

Yox bircə şansın da bu çəkişmədə.

 

Bal qoxulu nəfəs necə dayansın,

Üzücü günlərin basqılarına?

Polad qapıları adlayır Zaman,

Dağıdır qranit qayalıqları.

 

Ah, acı düşüncə! Kim ala bilər,
Zaman incisini Zamandan axı?

Ondan gözəlliyi kim xilas elər?

Kim dayandırar bu çevik ayağı?

 

Tək ümid şeirmdə möcüzəyədir,

Yanar mürəkkəbdə eşqim əbədi.

 

İngiliscədən tərcümə

07.12.2017

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 55-Cİ SONET          

shakespear.jpg                               

       

                                Not marble, nor the gilded monuments…

 

Nə mərmər, nə şahların qızıl abidərləi,

Yaşayar dünyada bu möhtəşəm şeir qədər.

Sənin surətin yanar misralarda əbədi,

Ən parlaq daşı zaman toza basıb çürüdər,

 

Yıxar abidələri əbəs müharibələr,

Qiyamlar alt-üst edər daşdan tikilənləri.

Nə hərb odu yandırar, nə də ki qılınc kəsər,

Yazıya xatirəndən indi çəkilənləri.

 

Adlayarsan ölümü, xatirələri silən

Mənfur unutqanlığı; bu dünyadan sıyrılıb,

Qiyamətə yetişən gələcək nəsillərin,  

Gözündə də şərəfin olar uca, sayqılı.

 

Özün durana qədər Tanrının hüzurunda,

Qal bu şeirdə, yaşa sevgilin gözündə.

 

İngiliscədən tərcümə

06.12.2017

Samara

U. ŞEKSPİR. 35-Cİ SONET (2)

U. ŞEKSPİR

               35-Cİ SONET

                 No more be griev’d at that which thou hast done:
Roses have thorns, and silver fountains mud,

Çox da ağrınma sən əməllərinə,

Çirk olur saf bulaqda, güldə — tikan.

Qara buludla ay-günəş bürünər,

Qönçə bağrında qurd salar məskən.

 

Hamı günahlı, mən özüm də elə,

Səninki heç nədir müqayisədə.

Günahın doğrulur mənimkiylə,

Pozğunam mən necə — safsan o qədər.

 

Sənin günahlarını tərs yozuram,

Sənə həm qarşı tərəf, həm vəkiləm.

Özümə qarşı vəsatət yazıram,

Çarpışır nifrətim özü eşqimlə.

 

Məni sən qarət eyləsən də, yenə,

Şərikəm bil sənin cinayətinə.

 

ingiliscədən tərcümə

21-23.07.17

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 9-CU SONET

     UİLYAM ŞEKSPİR

 

      9-CU SONET

         Is it for fear to wet a widow’s eye

        That thou consum’st thyself in single life?

 

Qorxaraq bəlkə dul qəmindən sən,

Yaşayırsan hələ də tək-tənha.

Ah, həyatdan belə sonsuz getsən,

Dul qalar dünya özü, yas saxlar.

 

Dul qalıb dünya özü  yaş axıdar,

Qalmadı səndən olan çünki ona.

Ər gedərsə, onu uşaqlardır,

Xatırladan həmişə dul qadına.

 

Dağıdan, xərcləyən israfçı ki var,

Yenə dünyada qalır xərclədiy.

Ömür gedirsə, gözəllik də solar,

Heç kəsə qıymadınsa – məhv elədin.

 

Özünə kim belə düşmənsə əgər,

Bağlıdır qəlbi onun sevgilərə.
İngilis dilindən tərcümə

17-18.07.17

Samara

 

UİLYAM ŞEKSPİR. 154-CÜ SONET

UİLYAM ŞEKSPİR

    154-CÜ SONET

                      The little love-god lying once asleep

                     Laid by his side his heart-inflaming brand…          

 

 

Kiçik Eşq Tanrısı qəlb odladığı məşəli də,

Qoyub yanında uzandı və şirin mürgülədi.

Onu yatmış görərək astaca yaxınlaşdı,

Bir bölük huri ki, bakir subaydı hər biri də.

Subaylıq əhdinə ən sadiq olan aldı ələ,

Neçə milyon ürəyə od salıb yaxan kösövü.

İndi dünyada odlu ehtirasa hökm eləyən,

Ali sərkərdə silahsızlanıb, xəbərsiz özü.

Bulaq axırdı yaxında, yanan bu məşəli qız,

Suya atdı, həmin an yandı eşq oduyla sular.

Oldu dərman kimi, kim gəldisə, sağaldı təmiz.

Mən də getdim sağala candakı bu zalım azar.

 

           Orda bildim  alışar ehtiras  odundan su,

           Yox suyun qüdrəti eşq atəşini söndürsün.

 

İngiliscədən tərcümə

28.09.16

Samara