С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НИНЕЛЬ ЮРЬЕВНА!

Сегодня день рождения замечательного человека, ученого и педагога из Петербурга Нинели Юрьевны Егоровой. Она с немалой симпатией и с некоторым любопытством относится к нам, азербайджанцам, многие годы живо интересуется с нашей жизнью в Самаре, где она однажды успела побывать. Любопытство Нинели Юрьевны счастливо выразилось в ее интересе к азербайджанскому языку. Будучи хорошим литератором и стихотворцем, она даже решила заняться переводами. А потренироваться совершенно правильно решила не на классиках, а на моих заслуженно непризнанных и никуда не годных стихах. Вот один из переводов Нинели Юрьевны, в котором она безуспешно пыталась хоть немножко улучшить то, что улучшить в принципе невозможно.

С днем рождения, дорогая Нинель Юрьевна!

 

нинель.jpg

ON İLDƏN SONRA
Ötər neçə fəsil, ötər neçə il,

Həsrət qəlbimizi incidər, yorar.

Yaxşı bilirəm ki, sağalan deyil,

İndi ayrılığın vurduğu yara

“On ildən sonra.”

 

Tale yelkənimiz bizi, əzizim,

Kim bilir atacaq hansı sulara.

Ayrılıq ağardar saçlarımızı,

Nə xurmayı qalar, nə də ki qara,

“On ildən sonra.”

 

İndi nə biləsən… Bəlkə də həyat,

Bizi dəyişdirər, başqalaşdırar.

Bizə bu günlərdən qalar quru ad,

Biz də can atarıq dövlətə, vara,

“On ildən sonra.”

 

Vəzifə arzusu, şöhrət həvəsi,

Salar qəlbimizi bəlkə də tora.

Xırda qayğıların ağır nəfəsi,

Söz-söhbət, qalmaqal, günümüz qara,

“On ildən sonra.”

 

İndi nə biləsən… Qəfil bir görüş,

Bəlkə bir də bizi qarşılaşdırar.

Dəyişmə, gözəlim, ya da az dəyiş,

Deməyim o hara, indiki hara,

“On ildən sonra…”

 

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

 

Многократно сменятся сезоны,

Зарастет травой твой милый след,

Но сердцам все так же будет больно

От разлуки – через десять лет…

“Через десять лет

 

Время вдруг нас сделает иными?..

Неизвестен жизненный сюжет —

Может, станем алчными и злыми,

Обольстит обоих звон монет..

“Через десять лет”…

 

Оба предадим карьеры ради

И забудем в суете сует,

В повседневном сумраке и смраде

Наших дней минувших нежный свет?..

“Через десять лет”…

 

На вопросы эти не отвечу,

Твой храню, красавица, портрет…

Может, нам судьба подарит встречу —

Не меняйся, дорогая, нет!

“Через десять лет”…

****************************

 

> Вариант перевода второго пятистишия:

> Паруса судьбы нас, дорогая,

> Принесут куда – пока секрет,

> Может, будешь ты уже седая,

> Может, буду я уж не брюнет…

> “Через десять лет”

 

Перевод: Нинель Егорова

 

Реклама

POL VERLEN. YAŞILLIQ

Ïîðòðåò Ïîëÿ Âåðëåíà

 

POL VERLEN

                     (1844 – 1896)

           YAŞILLIQ

                            Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches…

 

Bax bu meyvə, bu çiçək, bu da ki, sütül budaq,

Bu, təkcə eşqinizlə vuran çılğın ürəyim.

Parçalamayın onu ağ əlllərlə siz ancaq,

Oxşasın gözünüzü mənim həqir hədiyyəm.

 

Gələndə büründüyüm şehin gilələrini,
İndi səhər küləyi alnımda soyutmada.

Ayaqlarınız altda, izn verin, dincəlim,

Canlanaq, ötən əziz anları saılb yada.
Tər sinəniz üstünə  endirirəm başımı,

 

Sonuncu öpüşlərin hələ də dinər səsi.

Görək haçan qasırğa susar, hava yumşalar,

Bir az yatım, indi ki, siz də dincəlisiniz.

1874

 

Fransızcadan tərcümə

24.11.2017

Samara

MİXAİL LERMONTOV. HƏM SIXINTI, HƏM KƏDƏR

LERMONTOV

MİXAİL LERMONTOV

        HƏM SIXINTI, HƏM KƏDƏR

                                            И скучно и грустно, некому руку подать…

 

Həm sıxıntı, həm kədər, kimsə yox əl verməyə,

Təlatümlər qəlbinə dolan dəqiqələrdə.

Arzular… əbəs yerə hey arzula – xeyri nə?

Ən gözəl illərisə ömrünün keçib gedər.

 

Sevmək…Kimi sevəsən? müvəqqətisə — dəyməz,

Əbədi sevgilərsə yalnız kitablardadır.

Öz içinə nəzər sal – yox keçmişdən orda iz.

Sevinc də, iztirab da, hər şey orda xırdadır.

 

Ehtiras! İtib gedər ondakı şirin ağrı,

Gec ya tez, ağlın səsi amiranə dinəndə.

Baxırsan ətrafına soyuqqanlı və ayıq, —

Boş və küt zarafatdır sanki həyat önündə.

 

Rus dilindən tərcümə

01.10. 2017

Samara

MİXAİL LERMONTOV. «AYRILSAQ DA, SƏNİN PORTRETİNİ…»

LERMONTOV

MİXAİL LERMONTOV           

                                Расстались мы, но твой портрет…

 

Ayrılsaq da, sənin portretini,

Hələ gəzdirirəm sinəmin üstdə.

O mənim ruhuma sevinc gətirir,

Bəxtəvər günlərdən qalan isti də.

 

Təzə ehtiraslar canı yandırır,

Onu həminki tək sevirəm fəqət.

Sındırılan sənəm – yenə Tanrıdır,

Tərk edilən məbəd – yenə də məbəd.

1837

Ruscadan tərcümə

30.09.2017

Samara