ŞORSULU

U LENİ

         doktor Əli (Oleq) Talışinskinin xatirəsinə

 

Ruhi xəstəliklər xəstəxanası,
Var idi Salyanda, bilmirəm indi.

Ciddi statuslu, rayonarası –

Xəstə neçə yerdən gətirilirdi.

 

 

 

Şəhərdən aralı, Şorsuludaydı,
Beləcə çıxmışdı kəndin adı da.

Haçan, harda əgər soruşsaydılar,
Hökmən dəlixana xatırlanardı…

 

 

Sözü çəp gələndə iki arvadın,

“Yerin Şorsuludur!” biri deyərdi.

“Sən ordan çıxandan o yer boşaldı?” –

Deyib o birisi ala verərdi.

 

 

 

Müəllim uşağı hədələyərdi,
Uşaq müəllmi müəssisəylə.

Kişi arvadında, arvadı ərdə,

Xəstəlik görürdü – döyülsə belə.

 

 

Şəhərdən uzaqdı xəstəxanasa,
Onu öz gözüylə görən də azdı.

Ağıllı-kamallı sayır hər insan,
Təbbii, özünü, əgər azaddı.

 

 

 

Ağlı başındaydı bıçaq da vuran,
Ağlı başındaydı kəllə atan da.

Soyub soydaşını ziyafət quran,
Azdıran, aldadan, alıb-satan da.

 

 

Şorsulu zamindi sanki hər kəsə,

Yəni dəli varsa, o, başqasıydı.

Şorsulu kəndinin müəssisəsi,

Salyanın sağlamlıq arayışıydı.

 

 

 

Kənddəsə, o qərib müəssisədə,
Bədbəxt gah uğunur, gah da hönkürür.

Gecələr göylərə baxsa kimsə də,
Onu hədələyən Tanrını görür…

 

29. 12. 2019, Samara

DƏLİ YIĞINCAĞI

MEHRİBAN XANIM: A kişi, bu nə hay-küydür, camaat Yasamala yığışır. Bəlkə mən də gedim?

İLHAM BƏY: Arvad, Yasamala narazılar yığışırlar. Sən nədən narazısan?

MEHRİBAN XAIM: Kişi, sən soruş ki, mən nədən razıyam…(ağlayır)

İLHAM BƏY: Ay arvad, sənin hər şeyin var!

MEHRİBAN XANIM: A kişi, ataların bir sözü var ey…

İLHAM BƏY: Bax, mənim atamla işin olmasın, öz atandan sitat gətir.

MEHRİBAN XANIM: Hə, atam deyərdi ki, içim özgəni yandırır…Ya çölüm? Yadımdan çıxdı…Yəni deməyim budur ki, mən elə olan şeylərdən narazıyam, açıb deyə bilmirəm… Bu Yasamala yığılanların bəs nəyi çatmır?

İLHAM BƏY: Nələri çatmayacaq? Ağılları!

MEHRİBAN XANIM: Yox, Allaha şükür ki, bizdə ağıl nə qədər desən…Kişi, ağılları çatmırsa, apar tök onları Şorsuluya. Salyandadır deyəsən, yaxşı dəlixanadır…

İLHAM BƏY: Bunlarınkı dəlixanalıqdan keçib… Fikirləşim, görüm neynirəm…

MEHRİBAN XANIM: Bəlkə tuttub hamısını zəncirləyəsən?

İLHAM ƏLİYEV: Zəncirləmək olmaz, biz sivil ölkəyik. Qandallamaq olar…

Mirzə ƏLİL

11.09.16