Архив тегов | Tövrat mövzusunda şeirlər

HENRİX HEYNE. DAVUD ŞAH

Despot təbəssümlə gedir həyatdan,
Bilir onun sonu yetişən zaman,
Yenə hampazorluq davam edəcək,
Köləlik qalacaq həmişəki tək.

Ah, yazıq insanlar!! At, öküz sayaq,

Arabaya bağlı yaşarlar ancaq.

Çıxmaq istəsə kim boyunduruqdan,

Boynu zavallının sınacaq o an.

Belə söylədi şah Davud ölərkən

Oğlu Süleymana: yeri gəlibkən,

Bir generalımı sənə indi mən,

Yoabı isrərəm tövsiyə edəm.

Bu general Yoab, bu cəsur insan,

Başağrısı olub mənə nə vaxtdan.

Cürət eləmədim işlədərək fənd,
Aradan götürüm mən onu hərçənd.

Ey, oğul, ey fəzil və mömin cavan,

Qüvvədə möhtəşəm, həm ağıllısan.

Yəqin asanlıqla gələr əlindən:

Gərək bu Yoabı öldürəsən sən.

almancadan tərcümə

13.01. 2022, Samara

==========

HEİNRİCH HEYNE

Romanzero (König David)

Lächelnd scheidet der Despot,
denn er weiß, nach seinem Tod
wechselt Willkür nur die Hände,
und die Knechtschaft hat kein Ende.
Читать далее

CORC BAYRON. “BABİL ÇAYLARININ QIRAĞINDA BİZ…”

Babil sularının qırağında biz,
Oturub ağlardıq xatırlayaraq

Necə gəldi quduz qatilləirmiz,

Müqəddəs Səlimi ayaqlayaraq.

Ah, onun qızları, zavallı, aciz,

Əsir gedirdilər yaş axıdaraq!

II

Qəlbimiz qəm dolu, baxırdıq çaya,

Burulub gedirdi sularsa azad,

Bizə buyurdular gərək oxuyaq,
Yox, bu təntənəni görməyəcək Yad!

Gərək həmişəlik o əl quruya,
Çalıb yağıları etsə əgər şad!

III

Söyüddən asılıb indi bu alət,

Gərək azad ola, ah, Səlim, səsi,

Əzəmətin sona yetişən saat,
Vermisən qoruyam mənə bu rəmzi;

Onun xoş səsinə qatılmaz heç vaxt,

Mənə zülm edənin rəzil nəfəsi.

İngilirscədən tərcümə

02-03.11. 2021, Samara

Qeyd: Səlim (Salem; Shalem – Tövratda təsvir olunan çar şəhəridir)

================

GEORGE BYRON

By the Rivers of Babylon We Sat down and Wept

I.

We sate down and wept by the waters

⁠Of Babel, and thought of the day

When our foe, in the hue of his slaughters,

⁠Made Salem’s high places his prey;

And Ye, oh her desolate daughters!

⁠Were scattered all weeping away. Читать далее