TÜRKLƏRLƏ AZƏRBAYCANLILARIN TÜRMƏSİ BİR OLACAQ

Türk dillərini birləşdirib ümumi dil yaratmaq iddialarınl eşidəndə bilmirsən güləsən ya ağlayasan. Hətta yaxınlıqları daha çox olan türklərlə azərbaycanlılar birləşdirə bilsələr, türmələrini birləşdirə bilərlər və bunun iqtisadi səmərəsi də var. Azərbaycanda tutub Türkiyəyə göndərmək, Türkiyədə tutub Azərbaycana göndərmək çox xərc aparır. Bu ümumi türmələrə isə ermənilərdən yaxşı gözətçi ola bilməz. Özümnüz deyin: türk ya azərbaycanlı dustağı erməni gözündən uzağa qoyarmı?