Архив тегов | Ukraynada müharibə

RƏSUL HƏMZƏTOVUN GEDİR YERLİSİ…

U LENİ. KİNO

Yüzlərlə, minlərlə qalxıb ayağa,

Putin Ukraynaya girəndən bəri

Rəsul Həmzətovun həmvətənləri

Gedirlər savaşda pul qazanmağa.

 +

Təpikdə, yumruqda kim ki, çevikdir,

Çənə dağıdan da, qulaq cıran da,

Badalaq quran da, bıçaq vuran da,
Adam öldürməyə günəmuzd gedir.

 +

Özgə qoltuğunda qərar tutan xalq!

Çənə dağıtmaqda usta, peşəkar!

Özünü azad və əyilməz sayar,

Özgəyə xidmətlə yaşayar ancaq.

 +

Həmzətov Rəsulun gedir yerlisi,
Gedir həmvətəni, soydaşı gedir,

Ukrayna dağlıya qazanc yeridir,
Qazanır ölüsü, həm də dirisi.

 +

Yalandır, əlbəttə, durna söhbəti,

Tankda ya səngərdə yanıb qaralan,
Raketlə ya külü göyə sovrulan

Muzdlunun heçlikdir yeri əbədi.

 +

Dönməz ağ durnaya Rəsul deyən tək,

Kim qazanca gedib qan tökər, ölər.

Yəqin bir ağ Lada ala bilərlər,
Putindən evinə qan pulu gəlcək.

 +

Rəsul Həmzətovun həmvətənləri —

Ləzgi, tabasaran, avar ya da ki,

Muzdla qan axıdır, muzdla qan tökür,

Putin Ukraynaya girəndən bəri.

 +

Özgə qoltuğunda ömür sürən xalq,

Özü xəbərsizdir köləliyindən,
Şücaət göstərib ölər bəlkə də,

Çevrilməz qanadlı quşlara ancaq.

 

18. 10. 2022, Samara

RUSİYA, 1 SENTYABR

2021 лето

Doğruymuş dediyi Çaadayevin,
Rusiya dünyaya dərs verir yenə:

“Baxın, eləməyin mən eləyəni,
Mən yaşayan kimi siz yaşayın nə”.

 —

Bu güm məktəblərdə çalınan himn,
Top atəşi kimi qulağı dəlir.

İsgəndər, Uraqan,  Qrad tək dinir,
Zəng səsi dərsə yox, hərbə səsləyir.

01. 09. 2022, Samara

QAN PULUNA ALINAN MAŞIN

29 iyun

 Ağ maşın, zavoddan təzəcə çıxan –

Vurnuxur haçandan qoca yanında.

Qabaqdan gah baxır, gah da arxadan,

Hərdən özünə də baxır aynada.

 —

Oğlu, Lyoşa Malov çox arzulardı,

Belə bir ağ maşın ağlı kəsəndən.

BMV, Mersedes bəlkə alardı,

“Lada Qranta” da pis dyil hərçənd.


Yəqin dal şüşəyə Georgi lenti

Çəkərdi, “На Берлин!”  yazardı hələ.

Ukraynada ölmək oldu qisməti,

Heç gedib çıxmadı Kiyevə belə.

 — 

Onun “qan pulu”na alınıb maşın,
Ha baxır, baxmaqdan atası doymur.

Diliylə az qalır silib-yalasın,

Uşağı-muşağı yaxına qoymur.

 —

Oğlu tankda yanıb qonşu ölkədə,
Niyə, kimdən ötrü – düşünmür ata.

Hərdən qəbri üstə gedər bəlkə də,
Qanıyla alınan bu ağ maşında.

 —

Tamahdan başını itirən kişi!

Çıx yola, qazı bas, kefdəsən daha.

Yaz vur dal şüşəyə “На кладбище!» — 

Hamı buraxacaq səni qabağa…

 

20.07. 2022, Samara

 

KLAUSTRAFOBİYA

29 iyun

Bəlkə məni xırda, çəlimsiz həm də,
Tanrım yaratdı ki, zavallı ölkəm,
Möhtəşəm görünə məinm gözümdə.

Taleyin yükünü səbrlə çəkəm.

 —

Mən də yük çəkirdim səbrimi basb,
Nə qədər uşaqdım, ağıldan da kəm.

Mənə bəs edirdi ölkə miqyası,
Başqa bir ölkə də tanmırdım həm.

 — 

Klaustrafobiya adlı bir azar,
Bir gün xirtdəyimdən yapışdı ancaq.

Kiçildi gözümdə ölkəm, oldu dar,

Evsə ruhu sıxan, incidən bucaq.

 —

Böyük çayında da gəmilər üzməz,
Dənizi qapalı – elə adı var,

Hava qıtlığından qaralır nəfəs,

Çünki havaya da yiyə durublar.

 —

Daim qulağında Rəhbərin səsi,
Burnunun ucunda yumruğu hər an.

Əzir, əızışdırır hər kəs hər kəsi.
Qapı, pəncərə yox çıxıb qaçasan.

 —

Klaustrafob azarı haçan,
Kimdən keçdi mənə — deyə bilmərəm.

Bəlkə iki dünya dar gələn insan,
Zehnimi sarsıtdı, ruhumu da həm?

 —

Havası çatmırdı, baş aldı birdən,

Çox gəzib Hələbə gəldi nəhayət,

Adamyeyənlərdən çıxıb əlindən,
Dərisoyanlara ilişdi fəqət…

 —

Çırpınıb, çırpışıb çıxdım ölkədən.

Olanım kağızdı — yaxama sancdım,

Hava istəyirdim sinə dolu mən,
Hava nemət idi — mən axı gəncdim.

 —

Gəncdim, zəifdim həm… Rusdan o yana,
Getməyə çatmadıiradəm, əzmim.

Buranı yuyurdu üç okeanın

Suları. Qıt olmaz hava, deyirdim.

 —

Özü də gözümdə indi kiçilib,
Dünyanı başıma dar edib həm də.

Hər kəsə, hamıya qənim kisilib,

Nə istisi qalıb, havası nə də.

 —

Əhali toplanır, avtomatlanır,
Gedir dağıtmağa, qan axıtmağa.

Getmək istəməyən xain adlanır,

Nəfəs çəkməyin də riskdir daha.

 —

Qorxuram bundan da qara gün gələr,
Kibrit, duz yığıram, bir az da ərzaq.

Ətraf dəri soyan, adamyeyənlər,
Boyum tək dilim də qısadır ancaq…

 

02-03. 07. 2022, Samara

ANAM SAĞ OLSAYDI BELƏ YAZARDI…

Kənd. MƏMƏMLƏ 2

 Qonşu uşağından borc alıb varaq

Vergülü, nöqtəni yada salmadan,

Latını kirilə qarışdıraraq,
Mənə şanlı məktub yazardı anam.

 —

“ Bala, indi ara qarışıb orda

Qoşun çəkib qırır  qonşunu Putin.

Bombalayır, vurur, yandırır ordu,
Uşaq da, qoca da ölüb neçə min.

 —

Əsgər aparmazlar yaşına görə,
Əgər aparsalar, denən xəstəsən.

Canında ağrı var, gözün pis görür,

Tapıb göndərərəm, pul istəsələr.

 —

Ya öz yerimizə elə qayıt gəl,
Müharibə yatıb, şükr Allaha.

Gəlib dolanarsan burda bir təhər,

Başını aşağı salarsan daha.

 —

Hökumətlə işin olmasın amma,
İlham Əliyofdan danışma heç nə.

İndi etibar yox dosta, qohuma

Ağzından nə çıxsa, çatar yerinə.

 —

Burda birisi var, adı Bəxtiyar.

O da nəsə yazıb, ya da ki, deyib,

Polislər aparıb döyüb o ki var,
Biri də üstünə hələ işəyib…

 —

Qayıt, bura ordan yaxşıdır indi,
Əlinə ağac al, gecəyə düşsən.

Yenə yolu kəsib qonşunun iti,

Qapıb birini də dağıdıb dünən…”

08.06. 2022, Samara

UİSTAN ODEN. AVQUST 1968

auden

Bacarığı çoxdur adamyeyənin,
Adamsa bacarmaz o eləyəni.

Ancaq bircə şeyə o qadir deyil:

Dinəndə anlayan yox ki, nə deyir:

Zoruyla üzülüb yenilən eli,

Gəzir Adamyeyən, belində əli,

Hər tərəfdə ölən, zarıldayan var,

Onun cəfəngiyyat dilindən yağar.

ingiliscədən tərcümə

28. 05. 2022, Samara

QEYD: Bu şeirin, başda SSRi olmaqla Varşava nüqaviləsi iştirakçısı olan ölkələrin Çexoslavakiyaya 1968-ci ildə qoşun yeritməsi iləbağlı olduğu gümün edilir. Və “Adamyeyən”  (“Ogre”)  — totalitar rejimdir. Bu günün oxucusu üçün, əlbəttə, Oqre – ilk növbədə militarist Rusiyadır.

++++++++++++++++++++++++
W.H. Auden

 August 1968
The Ogre does what ogres can,
Deeds quite impossible for Man,
But one prize is beyond his reach,
The Ogre cannot master Speech:
About a subjugated plain,
Among its desperate and slain,
The Ogre stalks with hands on hips,
While drivel gushes from his lips.